Jak bylo v Lednici?

| Autor: Martin Kříž - Centrum ekologické výchovy Pálava | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 20. 9. 2005 |

Veletrh ekologických výukových programů LEDNICE 2005 - tradiční setkání lektorů ekologické výchovy a „zelených“učitelů proběhlo začátkem září v srdci Biosférické rezervace Dolní Morava, v Lednici. Padesátky programových bloků - ukázek ekovýchovných programů, diskuzních fór, přednášek, exkurzí a doprovodných programů se zúčastnilo 130 účastníků. Šlo o dvanáctý ročník tradičně nejmohutnější akce na poli ekologické výchovy. Pořadatelem se letos stalo Centrum ekologické výchovy Pálava a Zahradnická fakulta MZLU za přispění Ministerstva školství a projektu Phare. Akci zaštítil ministr životního prostředí Libor Ambrozek a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

A v čem byl letošní veletrh nový? Kromě klasických ukázek programů jsme diskutovali nad otázkami posuzování kvality programů, proběhl seminář na téma výroba pracovního listu, nebo beseda o tom, jak motivovat dobrovolníky k práci pro přírodu. Exkurze jsme absolvovali v územích sítě NATURA 2000 a kromě terénních výukových programů jsme se zaměřili také na problematiku ochrany krajiny versus ochrany druhu (známý problém, kdy volavky a bobři ničí Lednický park), zdůraznili jsme význam starých ovocných odrůd pro krajinu i člověka a podívali se jak probíhá sukcese na obnažených dnech lomů. Prohlédli jsme si jeskyni na Turoldu i vznikající geopark. Inspirovat se návštěvníci mohli novou naučnou stezkou v NPR Děvín, pracovními listy a publikacemi na burze pomůcek. Třešničkou na dortu byla podvečerní projížďka po Staré Dyji, kde se některým poštěstilo spatřit ve svém přirozeném prostředí bobra. Tato výprava byla korunována muzikoterpeutickým workshopem u Minaretu.

Michal Skalka, SEV RýchoryZ dotazníků a ze závěrů diskusního fóra, které se zabývalo budoucností veletrhu, vyplynulo, že tato skladba programů je optimální, že je potřeba více diskuzních fór pro vedoucí ekocenter a otrlé profesionály, ukázky programů naopak pro ty mladé, kteří s přijeli inspirovat. Veletrh ale není jen kolotoč přednášek a diskuzí, důležitou složkou je dění v kuloárech. U kávy i čaje se ve vstupních prostorách oživených výstavou o přírodě Jesenických kamenolomů diskutovalo, radilo i inspirovalo. Účastníci si mohli zakoupit pohlednici či knížku ke kampani Právo na krajinu, získat publikace od Hnutí Duha, Nesehnutí či pomůcky od Rezekvítku a Terezy. Každý přihlášený navíc získal tašku s množstvím materiálů o Lednicko-valtickém areálu, CHKO Pálava a dárky sponzorů. CD z fotkami, anotacemi, nabídkami pomůcek, prezentacemi přednášek i výsledky diskuzí dorazí do každého účastnícího se střediska či školy do konce září. Kdo se neúčastnil Veletrhu, může si CD objednat za 150,- Kč na adrese CEV Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov, telefonu 519 513 399 nebo e-mailem na kriz@palava.cz.

Emilie Strejčková, Toulcův dvůr PrahaNa závěr bych rád poděkoval především osobnostem ekologické výchovy (Květě Burešové, Emilce Strejčkové nebo Aleši Máchalovi), které se na veletrh sjely, aby pomohly při hodnocení programů, debatovaly o budoucnosti ekologické výchovy i veletrhu. Dík patří našim dobrovolníkům, kteří mi s organizací pomáhali na místě, kolegům, kteří jej dlouho dopředu připravovali a zaměstnancům Zahradnické fakulty MZLU, jmenovitě děkanovi Petru Kučerovi za vlídné přijetí v prostorách školy.

Ekoveletrh Lednice 2005

Za tým organizátorů Martin Kříž,
Centrum ekologické výchovy Pálava

Další fotografie si můžete prohlédnout http://www.cev.palava.cz/foto/veletrh2005/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005092002-jak-bylo-v-lednici.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku