Sněm dětí podpořil referendum o euroústavě

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 31. 5. 2005 |

Sněm dětí zasedal v Senátu. I když Francouzi den předtím řekli své "non" návrhu Evropské ústavní smlouvy, ratifikační proces se nezastavil - tedy alespoň v českém Senátu, kde v pondělí 30. května jednal v rámci doprovodných akcí Bambiriády 2005 Sněm dětí a mládeže. Čtyři desítky mladých lidí hledaly odpověď na to, zda by v otázce schvalování euroústavy v naší republice bylo namístě všelidové hlasování, anebo by bylo lépe toto rozhodnutí přenechat Parlamentu. Většina, totiž 26 ze 43 přítomných, se vyslovila pro referendum; proti jich zvedlo ruce 14 a tři se hlasování zdrželi.

Zpravodaj Láďa Veselý. Snad ještě zajímavější než samotný výsledek tříhodinového rokování Sněmu byla ovšem rozprava, jež mu předcházela. K mikrofonu v jednacím sále Vadštejnského paláce totiž přistupovali -náctiletí, připravení vést věcnou polemiku na téma, o němž díky předchozí průpravě věděli evidentně více, než v současné době mnozí dospělí, kteří by o něm v případném referendu měli skutečně rozhodovat.

Účastnice sněmu dětí. Celé jednání, jehož části se jako host zúčastnil i asistent senátorky Aleny Gajdůškové (ČSSD) Pavel Pechanec, řídil s přehledem Tomáš Zíka. Nejčastěji uděloval slovo navrhovateli a zpravodaji, kteří představovali jakousi esenci dvou protichůdných přístupů k euroústavě - vstřícného a odmítavého. K jejich stručně a výstižně formulovaným názorům se pak podle uvážení připojovali svými poznámkami a postřehy ostatní účastníci Sněmu. Na programu měli celkem deset bodů - tezí k okomentování. Například: Ústava zjednodušuje evropský právní systém a činí jej snáze pochopitelným… Ústava zavádí v EU spravedlivější a účinnější rozhodování… Ústava více zviditelňuje EU na světové scéně… Ústava jasně vymezuje hodnoty a cíle EU… Ústava poskytuje občanům více přímých pravomocí… a podobně.

Návrh plakátu. Závěrečná rozprava před samotným hlasováním se už týkala kardinální otázky, zda podpořit vypsání všelidového hlasování v ČR o Evropské ústavní smlouvě, či nikoliv.
"Včera jsme se dozvěděli na kulatých stolech, že by měla existovat nějaká. informační kampaň od září do června - to znamená celý školní rok - což by bylo super," nechal se slyšet Petr. "Ale vidím dvě hlavní negativa," pokračoval. "Za prvé: určitě nebude zadarmo. A za druhé: kdo mi zajistí, že bude objektivní? Z diskuse. Kdo mi zajistí, že nebudou jenom billboardy, tam sečtělý muž, jeho jméno, strana a EVROPSKÉ ÚSTAVĚ SVÉ ANO, nebo své NE?" O slovo se hlásí Jára: "Poznámka k tomu předešlému, že referendum bude drahé: ano, bude drahé. Všechny volby jsou drahé. Protože žádná demokracie není zadarmo..."


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005053102-snem-deti-podporil-referendum-o-euroustave.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku