Dnes tvoríme zajtrajšok

| Autor: - Rada mládeže Žilinského kraja | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 31. 3. 2005 |

Bambiriáda - Žilina 2004

„Čím dnes naplníme srdcia mladých, tým oni zajtra naplnia svet“

V Žilinskom kraji bude Bambiriáda už druhý krát. V roku 2004 sa k 28 mestám v Čechách pripojilo mesto Žilina. Tak sa Žilina stala prvým mestom na Slovensku, ktoré sa zapojilo do tohto medzinárodného mostu spolupráce pre dobro detí a mládeže.

Bránami Bambiriády 2004 v Žiline prešlo cez 3 000 osôb, z čoho drvivá väčšina boli deti a mladí.

V roku 2005 sa pripravuje ďalšie rozšírenie Bambiriády, bude už v dvoch mestách kraja: v Žiline a v Námestove.

Na Bambiriáde v Žilinskom kraji predstavia svoju činnosť detské a mládežnícke organizácie, centra voľného času, školy, školské kluby, a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú naplnením voľného času detí a mládeže, čím prispievajú k neformálnej výchove a k vzdelávaniu. Okrem toho tu uvidia ukážky činnosti polície, hasičov a ďalších. Časť programu sa bude odohrávať na pódiu, kde vystúpia detské krúžky a kluby tanca, spevu a hudby. Ďalšie združenia budú priamo pre deti predvádzať svoju činnosť a zapoja do nej aj prichádzajúce deti.

Združenia, ktoré sa chcú pridať k prezentácii prihlášku nájdu na www.rmzk.mladez.sk

Kedy a kde môžeme Bambiriádu navštíviť?

V sobotu 21. mája 2005, v Žiline v areáli internátov Žilinskej univerzity - Hliny V. (Stará menza) a v Námestove na Hviezdoslavovom námestí.

Bambiriáda - Žilina 2004

Okrem ukážok činnosti ponúknu Bambiriády zľavnené vstupné či vstup zdarma do rôznych zariadení, napr. hrady, športové areály, atrakcie, atď. Všetky informácie budú na vstupenkách, ktoré detí a mladí zdarma obdržia v školách, v organizáciách a na mieste podujatí.

Usporiadateľom Bambiriády v Žilinskom kraji je Rada mládeže Žilinského kraja - RMŽK, v mestách vznikajú miestne štáby Bambiriád, zložené zo zástupcov detských a mládežníckych združení a CVČ.

Rada mládeže Žilinského kraja
Ing. Darina Čierniková
Rajecká 17
010 01 Žilina

041/ 7231925, 0908965002
sekretariat@rmzk.mladez.sk

Peter Hrabovecký
Mlynská 677/40
029 01 Námestovo

Převzato se souhlasem autorů ze stránek Rady mládeže Slovenska: www.mladez.cz

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005033102-dnes-tvorime-zajtrajsok.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku