pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: myslím si

     QR kód této stránky ->

Něco ušetříme na neziskových organizacích. Třeba 3 miliardy

Autor: Aleš Sedláček | zařazeno: 10. 8. 2018 | zařadil/a: -maj- | přečteno 4738

Tolik ve zkratce z úst ministryně financí pro Českou televizi...

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Michal Vítek)

Nebude se to týkat těch nejvíce dotovaných oblastí. Tam, naopak, přidáme. Aby měla rovnice řešení, musí buď vyjít záporné číslo, nebo bychom v těch malých kapitolách museli ušetřit 100 %, tedy zříci se například celé podpory volnočasových aktivit dětí a mladých lidí. To se ale ještě od revoluce nestalo ani v období nejhorší krize.

Když takováto prohlášení vydávají politici, obzvláště ti, co se tak rádi k tématu neziskového sektoru vyjadřují – často proto, že sami nic pozitivního voliči přinést nedovedou – dá se to pochopit. Je to součást jejich politického marketingu a bude zřejmě trvat dlouho, než jejich voličům dojde, že kandidovali za neziskovku, která – na rozdíl od těch obyčejných – má státem garantované financování, a to jak sebe sama, tak často svého politického institutu (rozuměj přidružené politické neziskovky sloužící k „indoktrinaci“ obyvatelstva). Když takovéto prohlášení vydá členka vlády, ministryně financí, nerozumím tomu, a to ze dvou důvodů.

Z jednání Rady vlády pro NNO (foto Aleš Sedláček)Už dlouho jsem členem Rady vlády pro NNO. Tj. orgánu, který si vláda vybrala a sestavila, aby jí poskytoval informace, podkladová data, pomáhal zpracovávat pravidla pro poskytování dotací. Orgán je to složený ze zástupců NNO a náměstků jednotlivých ministerstev. Vláda má tedy pravidelně velmi podrobný přehled o všech dotačních programech i penězích, které do nich tečou. Ten audit dotací a podporovaných neziskovek, po kterém se teď volá, probíhá již mnoho let. Stejně tak jako pravidelné kontroly ze strany státu, prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů, stejně tak jako ministerstev, která dotace poskytují. Výsledky kontrol jsou veřejné, stejně jako je veřejně přístupná databáze, kam ministerstva vkládají projekty, na které peníze posílají.

První věc, které nerozumím, je tedy to, proč vláda, která má dostatek informací, nevstoupí do debaty a neřekne, že vše, co kdy chtěla od Rady vlády a ministerstev, to dostala, a na základě těchto podkladů navrhuje uspořit na konkrétních nákladech. Místo toho nechává promlouvat různé politické „odborníky“, kteří i přesto, že se jedná o veřejně dostupné informace, vyvolávají dojem, že je vše obestřeno nějakou rouškou tajemství. Oni mají být ti světlonoši, kteří do toho – konečně už jednou provždycky – vnesou pořádek.

crdmDruhá nejasnost se týká systému vládnutí. Za tu dobu, co Českou radu dětí a mládeže zastupuji v různých orgánech státní správy, jsem pochopil, že v demokratickém státu se vládne tak, že se nejdříve sepíše, čeho bychom v dané oblasti chtěli dosáhnout. Říká se tomu koncepce, strategie nebo resortní politika. Pak si sestavíme nějaký časový plán a nárokujeme na státním rozpočtu nějaké zdroje. Tedy peníze, které pak dostáváme od ministerstva financí. Pokud je pro stát strategicky vhodné realizovat nějakou část svého záměru ve spolupráci s neziskovými organizacemi nebo jinými partnery, jsou součástí tohoto balíku i peníze, které se přerozdělují například v dotačních programech. Když se objeví nějaká nová výzva, na kterou je potřeba reagovat, začlení se tento požadavek do strategie a upraví se ten časový plán. Systém je to těžkopádný, na druhou stranu pomáhá překonávat období nestability a politické výkyvy.

Položme si otázku, co se tak zásadního stalo, že musíme ušetřit 3 miliardy na dotacích NNO? Vláda je přeci extrémně úspěšná s výběrem daní a ekonomice se daří. Co je tak zásadního, že opouštíme zavedený systém demokratického vládnutí? Přestáváme jednat strategicky? Je to symbolické gesto spřáteleným politickým stranám? Nebo jen snaha otevřít debatu a doufat, že ministři přijdou s návrhem úspor, který se zastaví na nějaké kompromisní částce?

Paní ministryni jsem poslal dopis s dotazem, jak to bylo přesně myšlené. Uvidíme…

Aleš Sedláček

Související:
http://www.adam.cz/clanek-2018080041-neziskovky-se-brani-planovanym-skrtum-a-volaji-neziskovy-sektor-potrebuje-jistotu-15-08-2018.htmlSouvisející články:
Nezapomeňte, že druhá výzva k Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 končí 3. 7.! - 26.06.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 – DRUHÁ VÝZVA - 30.05.2020
Upozornění pro úspěšné žadatele v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží - 04.04.2020
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020 - 24.01.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 - 27.12.2019
Stipendia na pobyty v USA pro pracovníky neziskových organizací - 09.09.2019
Zapojte svoji organizaci do projektu Meet and Code a získejte grant ve výši 10 000 Kč - 19.06.2019
O peníze na podporu mimoškolního vzdělávání dětí je velký zájem - 02.06.2019
Druhé kolo příjmu žádostí v rámci projektu Mládež kraji – Vysočina - 30.05.2019
Mladí v Kraji Vysočina mohou získat peníze na své nápady - 18.03.2019
Vyšla Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - 04.03.2019
Víte, co je za zkratkou OP VVV? - 04.03.2019
Avízo: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pro neziskovky pracující s mládeží - 21.02.2019
7 mladých Čechů, kteří se nebojí plnit si své sny - 13.01.2019
Nadace VIA podpořila sousedské vztahy a místní komunity - 07.01.2019
Hodnotící kritéria pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2019 - 17.10.2018
Video: Záznam ze Semináře k dotační metodice pro NNO pracující s dětmi a mládeží 2018 - 11.10.2018
Semináře k podávání žádostí o státní dotace pro NNO na rok 2019 - 23.09.2018
Odpověď paní ministryně financí ohledně krácení dotací pro NNO - 25.08.2018
Neziskovky se brání plánovaným škrtům a volají: neziskový sektor potřebuje jistotu (15. 08. 2018) - 15.08.2018
Neškrtat a neškrtit, ale naopak přidat a podporovat! píše Miluše Horská - 15.08.2018
Prohlášení expertní skupiny pro neziskový sektor vedené místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou - 15.08.2018
Úspory v neziskových organizacích nebo plošné škrtání dotací? - 15.08.2018
Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun - 14.08.2018
Méně peněz pro neziskovky? Nejsme pijavice, odvádíme práci za podprůměrnou mzdu, říká Pánek - 14.08.2018
Neziskový sektor zřejmě čeká utahování dotačních opasků - 06.08.2018
Neziskovky na severu Moravy získaly přes půl milionu korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ - 23.07.2018
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 - 20.03.2018
Nadace Via prodlužuje uzávěrku programu Dobro-druzi - 20.10.2017
Nadace Via podpoří mladé filantropy - 07.10.2017
Žádosti o státní dotace pro rok 2018 můžete podávat do konce října 2017 - 02.10.2017
Začaly semináře k podávání žádostí o státní dotace na rok 2018 - 18.09.2017
Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů - 15.09.2017
Informační semináře k podávání žádostí o dotace MŠMT na rok 2018 jsou za dveřmi - přihlaste se! - 13.09.2017
Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018 - 12.09.2017
Priority dotačních Programů MŠMT pro rok 2018 - 11.09.2017
Digitální gramotnost pro děti a mladé lidi - 03.08.2017
Do 20. března je možno hlasovat pro PRIMA HRDINU - 19.03.2017
Výsledky programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – programy č. 3 a 4 - 22.02.2017
Granty Nadace VIA - pospěšte, uzávěrky jsou již začátkem března 2017 - 21.02.2017
Poskytování investičních dotací v oblasti dětí a mládeže v r. 2017 - 17.11.2016
Vyúčtování poskytnutých dotací MŠMT za rok 2016 - 27.10.2016
Již je tu příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpání investic z IROP - 14.10.2016
Sviadnovští skauti si sami staví klubovnu, blíží se k finiši - 05.09.2016
MŠMT: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017 – 2020 schváleny - 02.09.2016
Upozornění pro NNO – výroční zprávy 2015 - 18.06.2016
SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven - 26.05.2016
Fulbrightovo stipendium pro pracovníky neziskového sektoru - 26.05.2016
Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy - 16.04.2016
Rozdělení státních dotací na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 29.03.2016
Nadace VIA vyhlásila granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky - 27.02.2016
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - možnost oprav - 30.01.2016
Předběžné výsledky výběrového řízení - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 04.01.2016
Nový dotační program na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016 - 18.12.2015
MŠMT - program podpory mládeže na krajské úrovni - 02.12.2015
Vyhlášení investic pro oblast mládeže na rok 2016 - 25.11.2015
Informační a konzultační den pro žadatele o grant - Erasmus+ mládež - 18.11.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 16.10.2015
Semináře k žádostem v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 12.10.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 09.10.2015
UPŘESNĚNÍ MŠMT k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 09.10.2015
Fulbright-Masarykovo stipendium pro pracovníky neziskovek - 29.09.2015
Nový stipendijní program dává šanci i těm, pro něž je studium finančně náročné - 09.09.2015
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží - POZOR - ZMĚNA! - 06.08.2015
Granty na sázení stromů - 10.04.2015
Mecenáši v Česku obnovují tradici, Hlávku a Harracha nahradili Štěpánek i Valová - 24.03.2015
Doplnění MŠMT pro úpravy rozpočtů podpořených projektů 2015 - AKTUALIZOVÁNO! - 05.02.2015
Upozornění MŠMT ke schváleným dotacím na rok 2015 - změny v rozpočtech - 23.01.2015
MŠMT: Výsledky rozdělení státních dotací v programech č. 1, 2 a 4 na rok 2015 - 22.01.2015
Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje pro rok 2015 - INVESTICE - 14.01.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+