K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) náleží od 23. listopadu 2017 další dvě.

  Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

  O tom, že MOMA Morašice, z. s. a Tamjdem, o.p.s. zvýšily počet členských organizací ČRDM, rozhodlo 47. Valné shromáždění (VS) ČRDM, konané v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti VS mj. rovněž vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili návrh rozpočtu na rok 2018 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich stávající výši.

  Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Všeobecného souhlasu se dostalo též výměně provedené v sestavě představenstva střešní mládežnické organizace, a sice v osobě reprezentující Junáka – českého skauta, z. s. Za Tomáše Navrátila nominovali skauti Kristýnu Jelínkovou – Leelu. Kristýna Jelínková promluvila k delegátům 47. VS ČRDM prostřednictvím videa (foto Jiří Majer)Poněvadž se nemohla jednání VS zúčastnit osobně, představila se prostřednictvím krátkého videa, doplněného slovy starosty Junáka – českého skauta Josefa Výprachtického. Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Já bych na tomto místě chtěl poděkovat Tomášovi Navrátilovi za jeho angažmá v Představenstvu… Tomáš byl dlouholetým členem Představenstva, byl oporou při jeho různých rozhodováních,“ pronesl předseda ČRDM Aleš Sedláček a dodal, že činnost Tomáš Navrátila byla velkým přínosem.

  Zástupkyně rodičovského spolku MOMA Morašice Jana Navrátilová představuje svoji organizaci (foto Jiří Majer)První z nově přijatých organizací je rodičovský spolek MOMA Morašice, vzniklý na základě předchozí dobrovolné činnosti rodičů, nyní členů spolku, při pomoci s přípravami nejen školních, ale i mimoškolních akcí a aktivit. Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Aktuálně čítá 225 individuálních členů, z toho 92 do 26 let. Hlavním posláním spolku je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z Morašic a blízkého okolí, a to ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice (okr. Chrudim).
  Hlasování (foto Jiří Majer)Tamjdem je obecně prospěšná společnost, působící od r. 2003 v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. Realizuje jednodenní, víkendové až dvoutýdenní dobrovolnické projekty cílené na pomoc tuzemským neziskovým organizacím – a na obdobné akce vysílá zájemce i do zahraničí. Součástí tamjdemáckých projektů jsou neformálně vzdělávací a seberozvojové aktivity. Z uvedeného je zřejmé, že stěžejní zájem Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Tamjdemu se upírá právě k dobrovolnictví a výměnu zkušeností v dané oblasti pod „střechou“ ČRDM je vnímána jako oboustranné obohacení.Zástupkyně ópéesky Tamjdem Jana Rudyšová představuje svoji organizaci (foto Jiří Majer)
  Zájem o členství v ČRDM projevil ještě Spolek Rosička, který se ovšem přesměroval na místně příslušnou (pražskou) krajskou radu, a Serendipity. V případě druhé jmenované organizace konstatovalo vedení České rady, že žádost byla stažena.

  Anna Winterová seznámila přítomné s hospodařením České rady. Na její slova pak ještě navázal ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Anna Winterová, t. č. účetní i ekonomka ČRDM v jedné osobě (foto Jiří Majer)V „ekonomickém okénku“ v rámci informací z Představenstva seznámila přítomné s hospodařením ČRDM ekonomka-účetní České rady Anna Winterová, jejíž výklad ještě doplnil ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. Ten dále pohovořil o dobrovolnickém projektu 72 hodin a projektu Evropských karet mládeže EYCA. Informoval také o Národní pracovní skupině pro Strukturovaný dialog s mládeží, přičemž vyzdvihl dvoudenní barcamp, proběhnuvší v září v Pardubicích, a o pojištění, přičemž konstatoval, že ve výběrovém řízení na další čtyři roky zvítězila v konkurenci dalších dvou Pojišťovna Generali (a vystřídá tak na čtyři roky Kooperativu).

  Aleš Sedláček doplnil sadu užitečných informací určených delegátům ještě o ty z oblasti, o niž se zvlášť zajímá: totiž z legislativy, resp. práva (foto Jiří Majer)Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Aleš Sedláček doplnil sadu užitečných informací určených delegátům o ještě ty z oblasti, o niž se zvlášť zajímá: totiž z legislativy, potažmo z práva. Zmínil se v této souvislosti kupř. o stanovisku k GDPR (týká se nařízení o ochraně osobních údajů) nebo o problematice Veřejného rejstříku. Jak řekl, velké spolky mají problém s tím, že Inteligentní formulář zatím neumožňuje hromadné podání (týká se třeba desítek, ba stovek podání-změn ročně)…

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Referoval rovněž o projektu VZOR (VZdělávání v ORganizacích, resp. Vzdělávání pracovníků organizací dětí a mládeže), podpořeném z Operačního programu Zaměstnanost. „Ti (z vedení členských organizací ČRDM), kteří vyjádřili zájem tu podporu přijmout – pro svoje vedoucí, svoje statutáry, svoje zaměstnance – tak s těmi jsme v kontaktu; má to na starosti Jakub Fraj,“ upřesnil předseda ČRDM odkazem na šéfa projektu.Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 47. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Cílem VZORu je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM formou vzdělávacích kurzů po dobu dvou let. Každá organizace si sestaví vlastní plán kurzů, který pak v součinnosti s ČRDM realizuje pro pracovníky z vlastních řad. Jednání 47. Valného shromáždění ČRDM mělo standardní průběh (foto Jiří Majer)

  Obecně lze říci, že 47. VS ČRDM bylo bezproblémové, trvalo přibližně hodinu a půl a jeho průběh byl standardní.