pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

Inspirativní mravenčení v srdci Prahy

Autor: Karolína Kratochvílová, Nadace Neziskovky.cz | zařazeno: 1. 11. 2015 | přečteno 9047

Vybavíte si ošuntělý neobydlený měšťanský dům na rohu Staroměstského náměstí? Ten dům U Zlatého rohu tam stále stojí, a ač na první pohled možná nezaznamenáte rozdíl, změnilo se hodně.

Miloš Říha na vernisáži fotografií Olgy Špátové - jedné z mnoha akcí, které již ve Skautském institutu proběhly. Foto: Archiv Junáka

Po mnoha plánech na využití budovy, nedotažených do konce, v březnu dům konečně ožil. A to doslova - dnes se to tu totiž hemží nadšenými návštěvníky všech věkových kategorií. Ti přicházejí, aby se potkali se starými kamarády, s novými zajímavými lidmi a hlavně, aby si rozšířili obzory o poutavá témata, která pojí desítky akcí, které se zde konají. To vše pod hlavičkou Skautského institutu – s jeho nadšeným ředitelem Milošem Říhou alias Šípkem jsme si o všem popovídali.

Miloši, proč vznikl tento prostor Skautského institutu?
Hlavní myšlenka vzešla z faktu, že skautingem prošlo strašné množství lidí. Zřizovatelem Skautského institutu je Junák, což je největší skautská organizace u nás – dnes máme 53 tisíc aktivních členů, ale za těch 25 let, co může skauting opět svobodně fungovat, jím prošly statisíce lidí. A nás hrozně bavila představa, co ti lidé vlastně dělají. Kde dnes jsou? Jak se skauting propsal do jejich života? Víme, že z nich jsou i úspěšní manažeři, šéfové firem, známí politici, různí zajímaví lidé. Proto vytváříme Skautský institut jako jakousi platformu, ať už abstraktní nebo fyzickou, kde se s tímhle intelektuálním potenciálem lidí pracuje.

Jak tohle souvisí s posláním Junáka obecně?
Smyslem skautského hnutí je především práce s dětmi a mladými lidmi, jejich výchova a všestranný rozvoj. Zároveň se ale na činnosti skautského hnutí podílejí lidé všech generací. Skautský institut na Staromáku a jeho program je vlastně další formou, jak rozvíjet člověka, posouvat ho o kousek dál. Skauting je tu už 100 let a proti všem možným očekáváním počet skautů každoročně roste. Zároveň ale i takto tradiční organizace – aby mohla v dnešní společnosti fungovat – potřebuje být schopná takříkajíc „dát hlavy dohromady“, hledat současné trendy, přemýšlet o budoucnosti. To nejde bez místa, kde se lidé živě setkávají, diskutují a vymýšlejí.

Skautský institut ale není jen tato budova. Jak to tedy je?
Skautský institut existuje vlastně už od roku 2005 a vznikl původně za účelem péče o archiv, paměť Junáka, který zahrnuje například 150 metrů archiválií – ty se postupně snažíme zpřístupňovat badatelům a veřejnosti. Já jsem do toho vstoupil před dvěma lety s širším týmem lidí, který se zabýval různými projekty, které řešily otázky identity, aneb co vlastně znamená sounáležitost se skautským hnutím?

Našli jste odpověď?
Došli jsme k tomu, že odpověď má krom ztotožnění se s hlavními hodnotami skautského hnutí další tři rozměry. Zaprvé je to stoletá tradice hnutí – být jeho součástí znamená do jisté míry tu tradici znát, kriticky ji reflektovat a být navíc ochoten na ni navazovat, což může být někdy složité. Druhou rovinou je ochota podílet se na tom, co skautské hnutí dělá. Funguje tady 1 500 dětských oddílů po celé republice, vzniká celá řada vzdělávacích akcí pod hlavičkou Junáka, lidé se cítí být součástí tím, že k tomu nějak aktivně přispívají. A třetí rovina souvisí s tou první – vzhledem k tradici se dá předpokládat, že to ještě nějakou dobu bude fungovat, a proto člověk svou sounáležitostí přijímá jistou odpovědnost za to, jaká ta budoucnost bude.

Co si pod tím mám představit?
Skauting neexistuje v nějakém vakuu, ale je součástí společenského dění. Společnost se nějak vyvíjí a my se vyvíjíme s ní. S těmito myšlenkami jsme do Skautského institutu vstoupili a tím jsme mu dodali trochu jiný náboj a posunuli ho dál. Vstoupili jsme do něj s konkrétními projekty, které dnes zaštiťuje – například Skautské století, které vzniklo v rámci projektu Paměť národa, dále Skautská vize, v rámci které se setkáváme se zajímavými osobnostmi, které skautingem prošly. Nově rozjíždíme projekt V prostoru, který se věnuje vztahu mladých lidí k veřejnému prostoru a způsobům, jakými ho mohou ovlivnit. Diskuzní fórum Hledání prvního principu směřuje spíše k duchovním hodnotám a komunikaci o nich. Potom je tu jako nový projekt tato budova a množství akcí, které v ní pro veřejnost pořádáme. Škála projektů je opravdu široká a všechny jsou spojeny v platformu „Skautský institut“.  

Živý kvas nových nápadů
Jaké jsou ohlasy na to, co se Vám zatím tady na Staroměstském náměstí podařilo uspořádat?
Od začátku našeho působení zde, tedy od března 2015, jsme uskutečnili zhruba 80 akcí nejrůznějšího charakteru – probíhají tady přednášky, besedy, různé kulturní a vzdělávací akce, tvůrčí workshopy… Provozujeme také čítárnu. Počítali jsme, kolik lidí zatím dveřmi Skautského institutu prošlo a s velkou radostí jsme došli k výsledku více než 4 tisíce. To myslím mluví za vše (smích). Skoro každý den se tu něco děje – máte nějaký dramaturgický plán, nebo se zde rojí akce spontánně? Řekl bych, že je to takový pelmel obojího. V některých momentech fungujeme až adhokraticky – existuje jádro, které se pružně proměňuje a kdo je zrovna u toho, tak ovlivňuje běh věcí. Od začátku ale byla myšlenka vlastně přesně taková – chtěli jsme, aby tady vznikl takový živý kvas, aby lidé sami přicházeli s nápady a zkoušeli si je prosadit. Na druhé straně jsme si od začátku nastavili určité silné dramaturgické linky, které se opírají o smysl skautingu – tedy výchovu a vzdělávání – a které celým programem více či méně prostupují.

Jaké konkrétní linky máte na mysli?
Je velmi zajímavé zabývat se trendy ve vzdělávání a výchově, líbí se nám třeba téma poznávání nových kultur a vzájemná tolerance. Na skautingu je unikátní také to, že s výjimkou několika diktatur funguje úplně všude na světě. Dalším tématem je tvůrčí přístup ke světu – chceme v lidech probouzet chuť tvořit, dělat něco zajímavého, a to ne ve smyslu, že by každý musel být umělec a vytvářet velké hodnoty, ale spíš navnadit chuť lidí rozvíjet dál svou osobnost. To jsou jen příklady, a tím, že sem přicházejí noví a noví lidé, přinášejí do toho i nové koncepty. Napadlo nás například, že by bylo hodně zajímavé věnovat část programu diskuzi o vztahu k hodnotě – té v ekonomickém slova smyslu. Co to vlastně hodnota je? Není to jen virtuální záležitost? Jak nás utváří a ovlivňuje? Téma se zalíbilo i zástupcům Raiffeisenbank, proto jsme se dohodli, že ve spolupráci s nimi uspořádáme sérii seminářů, které se budou tématu věnovat. A takových věcí se tu rýsuje spousta.

Máte za sebou velký kus práce. Kolik lidí se organizaci akcí věnuje?
To mě na tom právě nejvíc fascinuje. Z jak malých prostředků se dá tak rozměrná aktivita dělat ve chvíli, kdy máte skupinu nadšených lidí, kteří tomu věří. Popravdě řečeno na provoz Skautského Institutu na Staromáku je alokován jeden poloviční úvazek, takže z velké většiny za tím stojí práce desítek dobrovolníků. Skautský institut není jen tento prostor na Staroměstském náměstí, jak už jsem říkal, ale spadá pod něj i mnoho dalších projektů, které běží současně, a tady třeba mají své zázemí. Pracujeme s drobným rozpočtem, takže hospodaříme jako běžná neziskovka a prostředky sháníme od nejrůznějších dárců.

To je určitě mnohem příjemnější, když existuje silná základnu lidí, kteří se s hnutím ztotožňují.
To ano, my ji máme a jsme za ni vděčni. Na druhou stranu – jen to, že jste také skautka nebo skaut vás automaticky nepřesvědčí k tomu věc podpořit, za těmi projekty musí být silná myšlenka. Teprve potom si řeknete: ano, to je mi blízké, tomu věřím. Síla našich příznivců se projevuje i v jiných věcech – například při povodních v roce 2013 zareagovalo skautské hnutí velmi rychle. Dopoledne se sešla parta lidí, která se rozhodla pomáhat, a do 4 hodin odpoledne už bylo zaregistrováno 800 lidí. Ti všichni začali pomáhat na různých místech v Praze, do tří dnů vznikl portál PovodňováPomoc.cz, přes který se přihlásily další tisíce lidí, kteří už dávno ani nebyli skauti… Tato komunita se dokáže roztočit na obrovské obrátky a nabalit na sebe i další, ať už jsou skauty nebo ne – to totiž nakonec vůbec není podstatné.

Kdo a odkud k vám dnes na Staromák přichází?
Vzhledem k poloze jsou to zatím především Pražáci, ale není to pravidlem. Zrovna nedávno k nám přijela skupinka lidí z Českých Budějovic, jen tak večer na přednášku. Většinu také zatím tvoří lidé, kteří mají ke skautingu nějaký vztah, ale skladba se postupně mění a cestu si k nám nacházejí i ti, kteří nejsou skauti, ale zaujme je téma. Skautský institut rozhodně nemá být klubovnou, kde sedíme a vyprávíme si historky ze života, ale místem, které přitahuje pozornost lidí svou koncepcí a programem. Kdokoliv za námi může přijít s nápadem, který by tu chtěl realizovat. Bude-li návrh alespoň trochu akceptovat ducha tohoto místa, nemáme s tím problém. Nejsme uzavřená společnost, naopak! Žádné dělení na „skauty“ a „neskauty“ – rádi přivítáme všechny, kterým se u nás bude líbit.

Co plánujete do budoucna, čím nás překvapíte?
Už teď je program nabitý, můžete se podívat na náš web a sledovat aktuální dění na facebooku – myslím, že máme pro každého něco. Těším se, že se nám podaří rozšířit aktivity do celého patra domu, který tady obýváme. To by nám otevřelo další možnosti, jak obohatit naši dramaturgii například o kulturní dimenzi – rádi bychom tu provozovali ateliér nebo divadlo! Na příští rok chystáme velkou výstavu věnovanou zkušenostem s totalitou a s tím související soutěž, která bude zaměřena na mapování reálných událostí té doby. Také se nám velmi líbí představa, že bychom provozovali něco jako akademický klub – fascinuje nás myšlenka propojování studentů a profesorů, společné hledání nových trendů a práce s nimi.

Snažíte se nějak zapojit další neziskovky nebo témata spjatá vyloženě s neziskovým sektorem jako takovým?
Rozhodně nevíme všechno nejlíp, takže se do programu snažíme získávat partnery, kteří jsou v daných tématech odborníky. Jeden příklad za všechny – spolupráce s organizací EDUin právě v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání. Jednou týdně pořádáme tzv. EDUpoint, v rámci kterého se problematice věnujeme. V kulturní oblasti chceme spolupracovat se spolkem ARTEDU – skupinou, jejímž cílem je přiblížit lidem svět současného umění. Kdyby ale měla jakákoliv jiná neziskovka chuť s námi spolupracovat a do dramaturgie se zapojit, tak tady prostor k domluvě rozhodně je!

Čeho byste ještě chtěli provozem Skautského institutu na Staroměstském náměstí v blízké době dosáhnout?
Pod okny nám tu denně projde obrovské množství lidí, v rámci Prahy asi úplně největší. Spousta z těch turistů a cizinců jsou pravděpodobně také skauti, takže by bylo hrozně fajn dát naší činnosti i mezinárodní rozměr. To by mě hrozně lákalo, ale samozřejmě by se musel přehodnotit koncept tohoto prostoru, promyslet, jakým způsobem by vše fungovalo. Druhým a zatím reálnějším cílem je plán otevřít tento prostor i o víkendech, aby sem mohli vyrážet vedoucí se svými oddíly z celé ČR. Máme už pro ně připravený program, pokyny a materiály, se kterými by všichni mohli vyrazit do pražských ulic – objevovat a poznávat. Už teď jsme ale dosáhli něčeho, co se nám ještě před rokem zdálo jako nereálné: budeme mít místo na Staromáku, se skvělým programem, kde se bude setkávat spousta lidí. A vidíte – už je to realita!

Děkujeme za rozhovor!

Ptala se: Karolína Kratochvílová, Nadace Neziskovky.cz

zdroj: Svět neziskovek http://news.neziskovky.cz/
www.neziskovky.cz / facebook.com/Neziskovky.czSouvisející články:
Na Kaprálově mlýně se sešly špičky ekovýchovy ve světovém skautském hnutí - 30.05.2016
U Brna na Kaprálově mlýně se setkají světové špičky ekologické výchovy ve skautském hnutí - 17.05.2016
Betlémské světlo, symbol klidu a naděje. Přijďte si pro to své... - 22.12.2015
Betlémské světlo 2015 - 19.12.2015
Skautky a skauti začnou rozvážet Betlémské světlo do celé republiky, koná se řada místních akcí, v Praze nově i na lodi - 17.12.2015
Světový náčelník: Z českých skautů a skautek sálá velká energie - 14.12.2015
Do Česka dorazilo betlémské světlo, z Vídně ho přivezli skauti - 14.12.2015
Betlémské světlo 2015 - 12.12.2015
Předseda Světového skautského výboru (WOSM) poslal z Prahy pozdrav dobrovolníkům - 05.12.2015
Keňan ze slumu či veterinářka z Indie přijedou inspirovat skauty i veřejnost na konferenci Re-imagining Futures - 15.11.2015
Peníze a/nebo život? Skautský institut zahajuje cyklus přednášek... - 18.10.2015
Skauti surfují nejen na vlnách, ale i na síti - JOTI a JOTA již tento víkend - 17.10.2015
Vlčata Skokani - Výprava do džungle - 10.10.2015
Skautský SUPERvíkend - 03.10.2015
Skauti a skautky o víkendu soutěžili. Ve Svojsíkově závodě nejlépe obstály družiny z jižní Moravy a Pardubického kraje - 01.10.2015
Skautský supervíkend plný dobrodružných akcí - 26.09.2015
Šestiletá skautka díky rychlé reakci a teprv den staré zkušenosti s první pomocí zachránila život své matce - 24.09.2015
Chcete připravit své dítě pro život? Najděte mu skautský oddíl! Nejlépe v září - 20.09.2015
Skauting - velké výzvy, nekonečná dobrodružství... - 20.09.2015
Do komunistického lágru je vezl autobus 
s cedulí „zájezd". Na 20 let - 14.09.2015
Válka o Cintru (video) - 26.08.2015
Válka o Cintru 2014 - 26.08.2015
Co je to Válka o Cintru? - 25.08.2015
Rozhovor s Foglarem vydal po 30 letech, teď gurmet přednášel skautům - 15.08.2015
Ve skautu se učí řídit firmu. Akorát na bázi dobrovolníků, říká Martin Volf - 09.08.2015
Na světové skautské setkání zavítali také vládní představitelé ČR! Navštívili ho skautští bratři Vrtul a Nek, tedy poslanci Hamáček a Gazdík - 08.08.2015
Skautská expedice Japonsko Škodovkou dorazila do svého cíle - 05.08.2015
Na Jamboree v Japonsku se představuje vlajkou Česká republika... - 02.08.2015
V Japonsku začalo světové skautské setkání Jamboree. Účastní se ho i 300 Čechů - 30.07.2015
Skaut zachránil před smrtí děti a sám zemřel. Bude mít v Liberci ulici? - 27.07.2015
Tři stovky českých skautek a skautů odlétají do Japonska na Jamboree - 23.07.2015
Skauti připravují pro děti z okolí Dubu nad Moravou Indiánský den a Country bál - 14.07.2015
27 000 dětí stráví léto na skautských táborech! Skauti pořádají nejvíc táborů v Česku, přes tisícovku - 02.07.2015
Obrok 2015 v Liberci hostí půldruhého tisíce skautů a skautek - 14.06.2015
Kultura, přednášky, sport i práce. To vše čeká více než 1500 skautů, kteří se sjeli na 5denní festival do Liberce - 13.06.2015
Sečská přehrada se proměnila v dějiště námořní bitvy! - 08.06.2015
Škodovkou napříč světadíly! Skauti pojedou na světové skautské setkání ve staré škodovce až do Japonska. - 31.05.2015
Před 66 lety se skauti zapojili do pokusu o státní převrat - 26.05.2015
Skauti? Lidé si je spojují hlavně s přírodou, se schopností spolupracovat a hrát fér - 13.05.2015
Jak vidí u nás skauty veřejnost? Podívejte se na výzkum agentury Ipsos - 13.05.2015
Skauti na barikádách bojovali do posledních dnů - 26.04.2015
Skauti a skautky se tradičně vypraví na Ivančenu - 25.04.2015
Slovenská LEGOnda o Jiříkovi a draku - 24.04.2015
100 let od založení skautingu v Uherském Brodě - 18.04.2015
Velikonoční dopoledne ve skautské klubovně - 04.04.2015
Skautky a skauti mění název organizace na staronové Junák – český skaut - 31.03.2015
Eduard Marek - čestný člen Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika - 08.03.2015
V etiopském Sorge jsme otevřeli školu pro 250 žáků. Se stavbou pomáhalo 100 místních, říká zdejší učitel - 18.02.2015
Skautský institut na Staromáku - 07.02.2015
Časopisu Junák je sto let ! - 05.02.2015
Skauti nejen z Prahy se chystají na již 46. ročník přechodu Brd - 24.01.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 602x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+