Ještě před třiceti lety tvořili řady uprchlíků směrem na západ obyvatelé Československa. Teď Česko jako jedna ze zemí Evropské unie řeší přijímání a možné přerozdělování uprchlíků ze zemí mimo Unii. Podle socioložky Jiřiny Šiklové bychom měli pamatovat na vlastní zkušenost, ale i na tradici evropské kultury, která v sobě zahrnuje jako hodnotu i vítání cizinců, které je třeba pohostit. Navíc podle ní nejde o takové množství uprchlíků, aby je naše společnost nedokázala integrovat.

    Rozhovor si můžete přečíst anebo na celý rozhovor z pořadu Hyde Park se můžete podívat ve videu v článku:
    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/314415-siklova-patri-k-evropskym-hodnotam-vitat-cizince-i-uprchliky/

    #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

    #inkluze #socialnizaclenovani

    Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.