pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Skauti? Lidé si je spojují hlavně s přírodou, se schopností spolupracovat a hrát fér

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 13. 5. 2015 | přečteno 12032

Junák – český skaut, z. s. je nejznámější z organizací nabízejících dětem a mládeži v České republice aktivity pro volný čas.
Na tiskové konferenci (zleva): starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková a tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková (foto Michala K. Rocmanová)
Lidé si skauty jednoznačně nejčastěji spojují s ochranou přírody, dále pak se schopností spolupracovat, hrát fér a říkat pravdu. Svědčí o tom výsledky březnového reprezentativního výzkumu provedeného agenturou Ipsos.

Junák - svaz skautů a skautek ČRJe to výborná zpráva, okomentoval zjištěné asociace ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos Tomáš Macků na skautské tiskové konferenci. Konala se 12. května 2015 ve Skautském institutu na pražském Staroměstském náměstí a týkala se především toho, jak je zmíněná organizace a její činnost vnímána veřejností.

Zleva: starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková, tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková a Tomáš Macků z agentury Ipsos (foto Michala K. Rocmanová)Cílovou skupinou průzkumu byla populace ČR. Jeho metodika spočívala ve více než tisícovce rozhovorů, včetně těch s rodiči a prarodiči, ale i s dětmi. Výzkumníci se zajímali o známost volnočasových organizací a trávení volného času, o to, co si lidé se skautingem spojují, a dále o názory Čechů na skauting i o jejich osobní vztah k němu.

Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ukázalo se, že ve společnosti panuje obecná shoda v tom, že by děti měly svůj čas trávit volnočasovými aktivitami, nejlépe pohybovými. Proto také oslovení účastníci průzkumu na otázku týkající se volnočasových organizací spontánně uváděli nejčastěji – typově – sportovní kluby a oddíly. Na druhém místě se objevily DDM (známé „domečky“, tedy Domy dětí a mládeže) a na třetím „Skaut“. Jenže – a to je jedno z drobných úskalí, s nimiž se skauti ve vztahu k veřejnosti dlouhodobě potýkají – osmou příčku žebříčku obsadil pro změnu Junák (ačkoliv jde o tutéž organizaci); po sečtení výsledků obou skautských reprezentantů jsou tedy skauti druzí. A v případě tzv. podpořené znalosti, kdy byli lidé dotazováni, zda znají konkrétní organizace, jsou pak skauti nejznámější. Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Druhý je Pionýr a třetí Sdružení hasičů (Čech, Moravy a Slezska), představující vítanou možnost mimoškolních aktivit zejména v malých vískách po celé ČR. Pro zajímavost: následují je Mladí ochránci přírody, Hnutí Brontosaurus, YMCA, Česká tábornická unie, Salesiánské hnutí mládeže, Asociace TOM, Liga lesní moudrosti, Asociace malých debrujárů ČR a Asociace debatních klubů. (Za zmínku možná stojí, že všechny tyto organizace jsou zastřešovány Českou radou dětí a mládeže.)

Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Se skautingem si lidé nejčastěji spojují aktivity v přírodě, táboření a stanování, učení se novým věcem a vybaví si také kolektiv, resp. kamarádství. Náplň skautských oddílů vidí v ochraně přírody, v učení se různým dovednostem, ve hrách v přírodě a v učení dětí, jak v ní přežít a jak se stát samostatnými. Skauting lidé vnímají jako příležitost zažít spoustu zážitků a dobrodružství, naučit se spolupracovat a také pomáhat druhým. S pozitivním vnímáním skautingu pak koresponduje i téměř jednohlasé zamítnutí předestřeného tvrzení, že by se člověk ve skautu nic užitečného nenaučil.

Tomáš Macků z agentury Ipsos při prezentaci výsledků průzkumu veřejného mínění (foto Michala K. Rocmanová)Některé zajímavé výsledky výzkumu, vyjádřené řečí čísel, vypadají následovně: Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže u nás; zná ho 75 % dotázaných rodičů a prarodičů a 55 % oslovených mladých lidí ve věku od 15 do 18 let. Pro 59 % rodičů a prarodičů je určující pro zvolení volnočasové aktivity přání dítěte. 89 % lidí si myslí, že člověk ve skautu prožije spoustu zážitků a dobrodružství; 2 % nesouhlasí. 89 % dotázaných souhlasí s tím, že ve skautu se lze naučit spolupracovat s druhými; 2 % nesouhlasí. 87 % podpořilo tvrzení, že skauting naučí člověka pomáhat druhým; nesouhlasí 1 %. Celkem 81 % považuje zkušenosti a znalost získané ve skautu za užitečné pro život; 3 % nesouhlasí. Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Skauting podporuje podle 84 % rozvoj tvořivosti; 3 % nesouhlasí. Hodnoty skautingu jsou především ochrana přírody (79 %), spolupráce (42 %), smysl pro fair play (36 %), pravdomluvnost (25 %), ohleduplnost (20 %) a společenská prospěšnost (18 %). Ve skautu se člověk naučí řešit problémy (78 %; nesouhlasí 3 %). 81 % rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu. Skauting je moderní, inovativní (31 %, nesouhlasí 20 %).

Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„Pro nás je ten výzkum velmi cenný v tom ohledu, že nám přináší nejen pohled zvenku, ale i možnost vnitřní reflexe, toho zamyslet se nad věcmi, které děláme – a jak je děláme. A tam, kde nám společnost může dát nějaký impuls, nějaký podnět, tak se zamyslet i nad případnou změnou,“ reagoval na přednesená statistická data a jejich vyhodnocení starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický. Na mysli přitom mohl mít třeba zjištění, že skauting podle pětiny respondentů postrádá inovativnost. „Skautské hnutí je zde více než sto let a veřejnost tak může mít dojem, že věci děláme postaru. To ale neodpovídá skutečnosti. Skauti v uplynulých letech inovovali celý svůj program – tak, aby byl blízký současným dětem – a k jeho naplnění využíváme také moderní technologie,“ podotýká k tomu tisková mluvčí Junáka – českého skauta Jitka Taussiková.
Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„My zůstáváme určitě konzervativní a neinovativní ve svých hodnotách,“ podtrhl Josef Výprachtický, „to je věc, kterou chceme držet – a myslíme si, že na tom skauting stojí.“ Připustil nicméně, že skauti mají rezervy v sebeprezentaci. „Většina našich vedoucích jsou mladí lidé, vysokoškoláci, lidé, kteří jsou blízcí dětem, které vedou,“ konstatoval – a také on upozornil na skautský program, který se během posledních pěti, šesti let kompletně předělával. „Takže myslím, že je to spíš v tom, že nedokážeme o sobě mluvit tak, aby změny veřejnost vnímala,“ dodal. „Je to velká výzva pro nás, jak veřejnosti předložit, že v těch oddílech se vlastně žije už trochu jinak, než jaká je představa,“ shrnul starosta Junáka – českého skauta.
Ředitel Macků v této souvislosti poukázal mj. i na poznatek z jiného výzkumu provedeného agenturou Ipsos. Vyplývá z něj totiž, že česká společnost oceňuje tradici, tradiční značky. „Lidé si uvědomují, že je to tady opravdu někdy trošku chaos – v byznysu, v komunikaci atakdále. Lidé na tradici začínají slyšet víc – takže i to je dobrá zpráva pro vás,“ poznamenal Tomáš Macků směrem ke skautům.

Na tiskové konferenci (zleva): starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková a tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková (foto Michala K. Rocmanová)Tiskové konference ve Skautském institutu se zúčastnila také herečka a moderátorka Ester Janečková, která se s novináři podělila o svoji zkušenost, vzpomínky a dojmy. „Ve skautu jsem jako dítě zažila, že se nám dala důvěra, že věci dokážeme, ne že se něco bude zakazovat. To v současné době platí ještě dvojnásob,“ řekla. Zdá se jí totiž, že dnes se z dětí dělají neschopné bytosti, které „raději ať sedí u počítače, alespoň se jim nic nestane“. Skaut podle ní dostane do ruky sekyrku, pilu a naučí se s ní zacházet. Je schopný ohlídat v noci tábor... „Ze společnosti se vytrácí, důraz na to, aby děti věřily samy sobě – a věřily také svým kamarádům, že jim v těžké situaci pomůžou,“ míní Ester Janečková.

Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„Já musím říct, že jsme rádi, že v tom dnešním světě, který se stále více posouvá do virtuální reality, skauting může přinášet vlastně ta reálná dobrodružství, která pak děti mohou v oddílech skutečně zažít,“ zobecnil Josef Výprachtický.Související články:
Na Kaprálově mlýně se sešly špičky ekovýchovy ve světovém skautském hnutí - 30.05.2016
U Brna na Kaprálově mlýně se setkají světové špičky ekologické výchovy ve skautském hnutí - 17.05.2016
Betlémské světlo, symbol klidu a naděje. Přijďte si pro to své... - 22.12.2015
Betlémské světlo 2015 - 19.12.2015
Skautky a skauti začnou rozvážet Betlémské světlo do celé republiky, koná se řada místních akcí, v Praze nově i na lodi - 17.12.2015
Světový náčelník: Z českých skautů a skautek sálá velká energie - 14.12.2015
Do Česka dorazilo betlémské světlo, z Vídně ho přivezli skauti - 14.12.2015
Betlémské světlo 2015 - 12.12.2015
Předseda Světového skautského výboru (WOSM) poslal z Prahy pozdrav dobrovolníkům - 05.12.2015
Keňan ze slumu či veterinářka z Indie přijedou inspirovat skauty i veřejnost na konferenci Re-imagining Futures - 15.11.2015
Inspirativní mravenčení v srdci Prahy - 01.11.2015
Peníze a/nebo život? Skautský institut zahajuje cyklus přednášek... - 18.10.2015
Skauti surfují nejen na vlnách, ale i na síti - JOTI a JOTA již tento víkend - 17.10.2015
Vlčata Skokani - Výprava do džungle - 10.10.2015
Skautský SUPERvíkend - 03.10.2015
Skauti a skautky o víkendu soutěžili. Ve Svojsíkově závodě nejlépe obstály družiny z jižní Moravy a Pardubického kraje - 01.10.2015
Skautský supervíkend plný dobrodružných akcí - 26.09.2015
Šestiletá skautka díky rychlé reakci a teprv den staré zkušenosti s první pomocí zachránila život své matce - 24.09.2015
Chcete připravit své dítě pro život? Najděte mu skautský oddíl! Nejlépe v září - 20.09.2015
Skauting - velké výzvy, nekonečná dobrodružství... - 20.09.2015
Do komunistického lágru je vezl autobus 
s cedulí „zájezd". Na 20 let - 14.09.2015
Válka o Cintru (video) - 26.08.2015
Válka o Cintru 2014 - 26.08.2015
Co je to Válka o Cintru? - 25.08.2015
Rozhovor s Foglarem vydal po 30 letech, teď gurmet přednášel skautům - 15.08.2015
Ve skautu se učí řídit firmu. Akorát na bázi dobrovolníků, říká Martin Volf - 09.08.2015
Na světové skautské setkání zavítali také vládní představitelé ČR! Navštívili ho skautští bratři Vrtul a Nek, tedy poslanci Hamáček a Gazdík - 08.08.2015
Skautská expedice Japonsko Škodovkou dorazila do svého cíle - 05.08.2015
Na Jamboree v Japonsku se představuje vlajkou Česká republika... - 02.08.2015
V Japonsku začalo světové skautské setkání Jamboree. Účastní se ho i 300 Čechů - 30.07.2015
Skaut zachránil před smrtí děti a sám zemřel. Bude mít v Liberci ulici? - 27.07.2015
Tři stovky českých skautek a skautů odlétají do Japonska na Jamboree - 23.07.2015
Skauti připravují pro děti z okolí Dubu nad Moravou Indiánský den a Country bál - 14.07.2015
27 000 dětí stráví léto na skautských táborech! Skauti pořádají nejvíc táborů v Česku, přes tisícovku - 02.07.2015
Obrok 2015 v Liberci hostí půldruhého tisíce skautů a skautek - 14.06.2015
Kultura, přednášky, sport i práce. To vše čeká více než 1500 skautů, kteří se sjeli na 5denní festival do Liberce - 13.06.2015
Sečská přehrada se proměnila v dějiště námořní bitvy! - 08.06.2015
Škodovkou napříč světadíly! Skauti pojedou na světové skautské setkání ve staré škodovce až do Japonska. - 31.05.2015
Před 66 lety se skauti zapojili do pokusu o státní převrat - 26.05.2015
Jak vidí u nás skauty veřejnost? Podívejte se na výzkum agentury Ipsos - 13.05.2015
Skauti na barikádách bojovali do posledních dnů - 26.04.2015
Skauti a skautky se tradičně vypraví na Ivančenu - 25.04.2015
Slovenská LEGOnda o Jiříkovi a draku - 24.04.2015
100 let od založení skautingu v Uherském Brodě - 18.04.2015
Velikonoční dopoledne ve skautské klubovně - 04.04.2015
Skautky a skauti mění název organizace na staronové Junák – český skaut - 31.03.2015
Eduard Marek - čestný člen Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika - 08.03.2015
V etiopském Sorge jsme otevřeli školu pro 250 žáků. Se stavbou pomáhalo 100 místních, říká zdejší učitel - 18.02.2015
Skautský institut na Staromáku - 07.02.2015
Časopisu Junák je sto let ! - 05.02.2015
Skauti nejen z Prahy se chystají na již 46. ročník přechodu Brd - 24.01.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 525x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 489x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+