pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Mecenáši v Česku obnovují tradici, Hlávku a Harracha nahradili Štěpánek i Valová

Autor: Jiří Bárta pro HN | zařazeno: 24. 3. 2015 | přečteno 8835

• Úspěšní manažeři a majitelé firem se začínají věnovat bohulibým činnostem - jsou lídry obnovující se tradice filantropie v Česku.

Finanční dárcovství v ČR ve srovnání s HDP (zdroj: HN)

• Navazují na své předchůdce z dob Rakouska-Uherska i první republiky, a podle výsledků nedávného průzkumu je dokonce zajímají podobná dobročinná témata.
• Téměř sedmdesát procent příslušníků společenských elit pomáhá v oblasti sociálních služeb.

Když stavitel a sběratel umění Vojtěch Lanna spoluzakládal sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, měl nejspíše na srdci jak zachování uměleckých hodnot pro budoucí generace, tak i rozvoj kultury a vzdělanosti v českých zemích.

Obdobně uvažoval hrabě Jan Nepomuk Harrach, když se stal předsedou Společnosti musea Království českého a zasloužil se o vybudování dnešního Národního muzea, ale také o vznik Národního divadla. Pro architekta Josefa Hlávku byla středobodem jeho veškerých dobročinných aktivit podpora studentů a vzdělání a založení nadace poslední vůlí z ledna 1904 pak završením jeho štědrého života.

Jenom o pár let později, v roce 1913, se lékař a filantrop Rudolf Jedlička zasluhuje o vznik ústavu pro tělesně postižené děti v Praze a ve více než 400 českých a moravských městech tou dobou vrcholí činnost místních spolků okrašlovacích. Ty sdružovaly podnikatele, živnostníky, ale třeba i místní učitele, kteří společně pečovali o životní prostředí svého města či obce.

O století později

O století později jsou to opět úspěšní majitelé firem, kteří v Česku udávají tón novodobé filantropické tradici. Povzbudivé je, že inspirativní příklady štědrosti najdeme nejen v Praze či Brně, ale že se filantropii začíná dařit i v menších městech.

Dobře o tom vědí lidé v Čimelicích, kde štědře pomáhá Jaroslava Valová (Siko koupelny), v Jablonci nad Nisou, kde žije Dalibor Dědek (Jablotron), na Broumovsku, kde rozhýbává komunitní život Jan Školník (Hobra-Školník) či v Jablonném nad Orlicí, kde svůj pestrý filantropický otisk zanechává Kvido Štěpánek (Isolit-Bravo).

Průzkum "Filantropie a české elity 2014", jejž zpracovala v listopadu 2014 pro Nadaci Via a Sdružení Via společnost STEM, přitom ukázal, že novodobí filantropové smýšlejí o filantropii obdobně jako jejich zmínění historičtí předchůdci.

Příslušníci společenských a ekonomických elit v průzkumu odpovídali mimo jiné na to, která dobročinná témata preferují (respondenti mohli vybrat více než jednu možnost): 69 % příslušníků společenských elit pomáhá v oblasti sociálních služeb, 56 % přispívá obětem živelních pohrom v Česku, 54 % vnímá jako důležitou humanitární a rozvojovou pomoc ve světě, 53 % příslušníků společenských elit pomáhá v oblasti kultury a umění, 45 % se věnuje místnímu a komunitnímu rozvoji, 45 % podporuje zdravotní témata, 42 % směřuje svou filantropii do vzdělávání a výzkumu, 38 % investuje do ochrany životního prostředí a 32 % myslí na ochranu lidských práv a práv menšin.

Motivace

Postoj elit k filantropii (graf - zdroj HN) Průzkum prozradil i to, co pomáhá příslušníkům společenských elit formovat jejich postoj k dobrovolnictví a finančnímu dárcovství. Nejčastěji zmiňovanými okolnostmi jsou "snaha chovat se odpovědně k druhým" (55 % respondentů), "radost, že mohu pomáhat" (47 %), "soucit s těmi, kteří pomoc potřebují" (22 %) a "rodinná tradice" (17 %).

Zajímavé je srovnání s anglosaskou tradicí. Když U.S. Trust provedl v roce 2013 průzkum na vzorku HNW klientů (high-net worth clients) privátního bankovnictví a ptal se na jejich filantropické motivace, zjistil následující. Na prvním místě je "touha vrátit kus svého úspěchu zpět komunitě" (50 % respondentů) a na dalších třech příčkách "osobní vztah k danému filantropickému tématu" (45 %), "možnost pozitivně ovlivnit svou komunitu a svět" (38 %) a "snaha vést k filantropii děti a budoucí generace" (30 %).

Láska k lidem, čas a expertiza

I když je finanční dárcovství nejviditelnější a nejsnáze měřitelnou součástí filantropie, je namístě si uvědomit, že filantropie je více než jenom souhrn všech finančních darů. Stejně hodnotnými jsou dary času, expertizy, dobrovolné práce nebo pozornosti dané situaci nebo dobročinnému tématu. A opakovaně se ukazuje, že k nejefektivnějším dárcům patří ti mecenáši, ale třeba i nadace, kteří kombinují finanční dary s nefinanční pomocí.

Obdobnou zkušenost udělala v posledních letech například také nadace Bill & Melinda Gates Foundation. Po mnoha letech finanční asistence si lidé pracující v nadaci uvědomili, že HIV v Africe nevymýtí pouhými finančními dary, a začali koncipovat komplexnější programy pomoci, vzdělávání a intervence. Ostatně filantropie znamená doslova "láska k lidem" a ta je k dispozici nám všem, bez ohledu na výši našeho majetku. Proto je filantropie spíše postojem ke světu a k nám samým než pouhým finančním dárcovstvím.

Láska k lidem a peníze

I přes výše řečené je však finanční dárcovství poměrně spolehlivým ukazatelem toho, jak je filantropie v té které zemi rozvinutá. Dobrým měřítkem nám mohou být Spojené státy americké, neboť patří k zemím s obrovskou tradicí filantropie a svépomoci.

Americká čísla jsou fascinující: soukromé dárcovství v USA (lidé, firmy a nadace) představovalo v roce 2013 zhruba 2,2 % hrubého domácího produktu Spojených států. To znamená, že Američané darovali 335 miliard dolarů, což reprezentuje průměrný dar 1057 dolarů na obyvatele.

Ve stejném roce jsme v Česku podle odhadu Nadace Via darovali zhruba pět miliard korun (lidé, firmy a nadace celkem) a v přepočtu na obyvatele jsme tak v průměru rozdali 476 korun. Naše dárcovství tak v roce 2013 dosáhlo na 0,13 % HDP České republiky.

Naděje do budoucna

Finanční dárcovství v ČR ve srovnání s HDP (zdroj: HN) Až budeme 17krát štědřejší, než jsme byli v roce 2013, budeme na tom z pohledu finančního dárcovství stejně, jako jsou na tom dnes lidé v USA. Nevím, jak dlouho to může trvat, a nevím, jestli se to někdy v Česku opravdu stane. Ale naději mi dávají všichni lidé, kteří se na cestu filantropie již vydali, a také následující makročísla.

Zatímco hrubý domácí produkt na obyvatele narostl v běžných cenách od roku 2000 do roku 2013 v Česku celkem 1,67krát a průměrná mzda se v tomto období navýšila 1,9krát, vzrostlo v letech 2000 až 2013 české soukromé dárcovství 2,9krát.

Pokud nám toto tempo vydrží, pak bude v Česku prokazatelně více "lásky k lidem" a více peněz na dobré a užitečné věci. Jestli to tak opravdu bude, je ale už na každém z nás.

Jiří Bárta
Autor je ředitelem Nadace Via, která rozvíjí komunitní život českých měst a obcí a obnovuje zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Text vyšel v magazínu edice ProByznys Manažerské finance v  Hospodářských novinách 19. března 2015Související články:
Nezapomeňte, že druhá výzva k Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 končí 3. 7.! - 26.06.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 – DRUHÁ VÝZVA - 30.05.2020
Upozornění pro úspěšné žadatele v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží - 04.04.2020
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020 - 24.01.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 - 27.12.2019
Stipendia na pobyty v USA pro pracovníky neziskových organizací - 09.09.2019
Zapojte svoji organizaci do projektu Meet and Code a získejte grant ve výši 10 000 Kč - 19.06.2019
O peníze na podporu mimoškolního vzdělávání dětí je velký zájem - 02.06.2019
Druhé kolo příjmu žádostí v rámci projektu Mládež kraji – Vysočina - 30.05.2019
Mladí v Kraji Vysočina mohou získat peníze na své nápady - 18.03.2019
Vyšla Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - 04.03.2019
Víte, co je za zkratkou OP VVV? - 04.03.2019
Avízo: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pro neziskovky pracující s mládeží - 21.02.2019
7 mladých Čechů, kteří se nebojí plnit si své sny - 13.01.2019
Nadace VIA podpořila sousedské vztahy a místní komunity - 07.01.2019
Hodnotící kritéria pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2019 - 17.10.2018
Video: Záznam ze Semináře k dotační metodice pro NNO pracující s dětmi a mládeží 2018 - 11.10.2018
Semináře k podávání žádostí o státní dotace pro NNO na rok 2019 - 23.09.2018
Odpověď paní ministryně financí ohledně krácení dotací pro NNO - 25.08.2018
Neziskovky se brání plánovaným škrtům a volají: neziskový sektor potřebuje jistotu (15. 08. 2018) - 15.08.2018
Neškrtat a neškrtit, ale naopak přidat a podporovat! píše Miluše Horská - 15.08.2018
Prohlášení expertní skupiny pro neziskový sektor vedené místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou - 15.08.2018
Úspory v neziskových organizacích nebo plošné škrtání dotací? - 15.08.2018
Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun - 14.08.2018
Méně peněz pro neziskovky? Nejsme pijavice, odvádíme práci za podprůměrnou mzdu, říká Pánek - 14.08.2018
Něco ušetříme na neziskových organizacích. Třeba 3 miliardy - 10.08.2018
Neziskový sektor zřejmě čeká utahování dotačních opasků - 06.08.2018
Neziskovky na severu Moravy získaly přes půl milionu korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ - 23.07.2018
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 - 20.03.2018
Nadace Via prodlužuje uzávěrku programu Dobro-druzi - 20.10.2017
Nadace Via podpoří mladé filantropy - 07.10.2017
Žádosti o státní dotace pro rok 2018 můžete podávat do konce října 2017 - 02.10.2017
Začaly semináře k podávání žádostí o státní dotace na rok 2018 - 18.09.2017
Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů - 15.09.2017
Informační semináře k podávání žádostí o dotace MŠMT na rok 2018 jsou za dveřmi - přihlaste se! - 13.09.2017
Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018 - 12.09.2017
Priority dotačních Programů MŠMT pro rok 2018 - 11.09.2017
Digitální gramotnost pro děti a mladé lidi - 03.08.2017
Do 20. března je možno hlasovat pro PRIMA HRDINU - 19.03.2017
Výsledky programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – programy č. 3 a 4 - 22.02.2017
Granty Nadace VIA - pospěšte, uzávěrky jsou již začátkem března 2017 - 21.02.2017
Poskytování investičních dotací v oblasti dětí a mládeže v r. 2017 - 17.11.2016
Vyúčtování poskytnutých dotací MŠMT za rok 2016 - 27.10.2016
Již je tu příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpání investic z IROP - 14.10.2016
Sviadnovští skauti si sami staví klubovnu, blíží se k finiši - 05.09.2016
MŠMT: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017 – 2020 schváleny - 02.09.2016
Upozornění pro NNO – výroční zprávy 2015 - 18.06.2016
SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven - 26.05.2016
Fulbrightovo stipendium pro pracovníky neziskového sektoru - 26.05.2016
Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy - 16.04.2016
Rozdělení státních dotací na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 29.03.2016
Nadace VIA vyhlásila granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky - 27.02.2016
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - možnost oprav - 30.01.2016
Předběžné výsledky výběrového řízení - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 04.01.2016
Nový dotační program na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016 - 18.12.2015
MŠMT - program podpory mládeže na krajské úrovni - 02.12.2015
Vyhlášení investic pro oblast mládeže na rok 2016 - 25.11.2015
Informační a konzultační den pro žadatele o grant - Erasmus+ mládež - 18.11.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 16.10.2015
Semináře k žádostem v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 12.10.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 09.10.2015
UPŘESNĚNÍ MŠMT k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 09.10.2015
Fulbright-Masarykovo stipendium pro pracovníky neziskovek - 29.09.2015
Nový stipendijní program dává šanci i těm, pro něž je studium finančně náročné - 09.09.2015
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží - POZOR - ZMĚNA! - 06.08.2015
Granty na sázení stromů - 10.04.2015
Doplnění MŠMT pro úpravy rozpočtů podpořených projektů 2015 - AKTUALIZOVÁNO! - 05.02.2015
Upozornění MŠMT ke schváleným dotacím na rok 2015 - změny v rozpočtech - 23.01.2015
MŠMT: Výsledky rozdělení státních dotací v programech č. 1, 2 a 4 na rok 2015 - 22.01.2015
Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje pro rok 2015 - INVESTICE - 14.01.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+