Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy, nebo se kácení plánuje?

  Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Jak dlouho za něj poroste náhrada? (Arnika.org)

  Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl, a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

  Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že úřady či podnikatelé ohrožují Vaše životní prostředí, nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Můžete napsat do poradny Arniky:
  http://arnika.org/ekoporadna/napiste-nam
  Anebo vzít osud stromů do vlastních rukou:

  Co udělat, když se někdo chystá pokácet živý strom?

  Ve většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a některých chráněných krajinných oblastech). O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.

  Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Kácení na místě staveb lze navíc povolit nejdříve ve fázi územního rozhodnutí. Každé povolení musí úřad zdůvodnit.

  Další podrobnosti najdete na:
  http://arnika.org/jak-zabranit-kaceni

  Související články:
  http://arnika.org/obstrukce-vedome-porusovani-zakona-a-desetitisice-privatnim-pravnikum-hlavne-aby-mohli-kacet