Výstava představí výtvarné práce, které vytvořily děti v době pobytu v zařízení institucionální výchovy, jako je dětský domov se školou, výchovný ústav, diagnostický ústav a středisko výchovné péče. Prezentovat se budou dětí z 11 zařízení. Výstava bude otevřena pro veřejnost od 2. prosince tohoto roku v prostoru ministerstva.

    Výstava bude otevřena od 2. 12. do 31. 12. 2014 na adrese Karmelitská 7, Praha 1, Budova B, chodba před vrátnicí.

    Více: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystava-vytvarnych-praci-deti-ze-zarizeni-institucionalni

    #inkluze #socialnizaclenovani

    #inkluze #socialnizaclenovani

    Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.