Poslanci výboru pro životní prostředí sněmovny dnes projednají negativní pozici České republiky k návrhům Evropské komise na budoucí zvýšení recyklace. Pozici navrhuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

  Evropská komise navrhuje do roku 2030:
  – omezit výrazně skládkování a až 70 % komunálních odpadů recyklovat a opakovaně používat,
  – zvýšit recyklaci obalového odpadu na 80 %,
  – snížit množství odpadků v moři o 30 %,
  – snížit potravinové odpady do roku 2025 minimálně o 30 %,
  – zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a biologicky rozložitelných materiálů do roku 2025,
  – spalovat ve spalovnách pouze nerecyklovatelné odpady.

  Komise očekává, že evropský průmysl by dosažením těchto cílů mohl uspořit asi 630 miliard euro ročně, což by vedlo ke zvýšení HDP v Evropské unii až o 3,9 %.

  Ministr životního prostředí Richard Brabec v navržené pozici České republiky však všechny výše uvedené cíle komise na zvýšení míry recyklace obalů a odpadů odmítá. ČR přitom v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou…

  Celý článek:
  http://ecn.cz/?x=2415206

  nebo
  http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-richard-brabec-ano-recyklaci-proste-nechceme