6. března 2014 přijal ministr školství Marcel Chládek zástupce České rady dětí a mládeže.

    Zástupci České rady dětí a mládeže u ministra školství Marcela Chládka

    Na programu schůzky byla dlouhodobá finanční podpora spolků dětí a mladých lidí, kterou je podle svých slov pan ministr připraven navýšit. Zástupci pracovní skupiny Stát tlumočili panu ministrovi své znepokojení nad situací v agentuře Mládež, rozhovor se dotknul i otázek legislativních. Pan ministr a jeho první náměstek Jan Zikl zmínili i možnost oddělení problematiky mládeže od problematiky sportu, zajímali se o smysluplnost využití dotačních prostředků.

    Zástupci České rady dětí a mládeže u náměstka pro mládež a sport Petra Hulínského Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček u náměstka pro mládež a sport Petra Hulínského Šéf České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček i ostatní zástupci spolků oba představitele MŠMT požádali o kontinuální podporu finanční, o spolupráci (dosud dobrou) ve věcech metodických a legislativních a vyjádřili také spokojenost s prací stávajícího odboru pro mládež MŠMT. Petr Halada požádal vedení ministerstva o pomoc při popularizaci našich aktivit v široké veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. V závěru schůzky podepsal pan ministr Chládek záštitu nad Bambiriádou 2014.

    Zástupci České rady dětí a mládeže na MŠMT s náměstkem ministra Jindřichem Fryčem Ministr školství Marcel Chládek Schůzce s vedením úřadu předcházelo přijetí u náměstka pro mládež a sport Petra Hulínského. Pan náměstek vyjádřil pro spolkové aktivity pochopení a ujistil zástupce ČRDM tím, že v podpoře naší oblasti chce pokračovat. Připustil, že oblast mládeže je v současné době podfinancována a slíbil, že bude hledat způsoby, jak kapitolu posílit. Schůzky s náměstkem Petrem Hulínským se zúčastnil vrchní ředitel oblasti mládeže a sportu Ivan Martínek.