Už 48 škol se v ČR zapojilo do vzdělávacího projektu „Zelená škola“, zaměřeného na ekologii. V rámci projektu se děti třeba učí, jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči. Za první pololetí školního roku 2013/14 tak odevzdali žáci a žákyně „Zelených škol“ 7408 kg elektroodpadu. „Právě u elektroodpadu je přitom povědomí o nutnosti jeho třídění poměrně malé. K řádné recyklaci jej odevzdává jen přibližně třetina Čechů,“ uvedl server Econnect.

    Více na http://ecn.cz/?x=2396961