V týdnu od 20. do 25. května se na Pardubicku uskuteční hned několik akcí, kde program obohatí také ukázky ze života Keltů v podání občanského sdružení Boii z Nasavrk.

  Rekonstrukce keltského člunu z jednoho kusu kmene - monoxylu

  První ze série akcí je Den dopravy (20. května), dále Keltský den na zámku v Pardubicích (21. května), následuje Bambiriáda v Chrudimi (23. – 24. května) a na závěr pak Muzejní noc na zámku v Nasavrkách (24. května). „Hlavním cílem těchto akcí je představit návštěvníkům, a zejména pak rodinám s dětmi, keltské kořeny našeho regionu a také činnost sdružení,“ říká Anna Frantalová, tisková mluvčí Boii o. s.

  Zámek Nasavrky - expozice z historie Keltů První akcí, kde se můžete těšit mj. na keltský program, jsou oslavy Dne dopravy. Ty se konají v pondělí 20. května na Komenského náměstí v Pardubicích. „Občanské sdružení Boii si pro návštěvníky připravilo zejména aktivity a drobné soutěže zaměřené na to, jaké a proč využívali naši keltští předkové dopravní prostředky,“ dodává Anna Frantalová. Program začíná v 15:00 hodin.

  Keltský den ve Východočeském muzeu v Pardubicích - ukázky řemesel a zbrojnice Největší akcí celého týdne bude jistě Keltský den, který následuje v úterý 21. května. Akce, kterou spolupořádá Boii o. s. společně s Východočeským muzeem v Pardubicích, bude dopoledne otevřena školním výpravám, odpoledne pak široké veřejnosti. Návštěvníci shlédnou zejména prezentaci keltského boje, ale i každodenního života v době laténské. S keltským osídlením v našem regionu se pak mohou seznámit na výstavě „Keltové ve východních Čechách“, která je instalována v prostorách zámku.

  Již tradiční květnovou akcí je Bambiriáda, která se letos koná v chrudimském parku Střelnice. Tam bude připraven pestrý program zejména pro dětské návštěvníky. Ti se v rozličných hrách a soutěžích dozvědí, kdo byli Keltové a jak vlastně žili. Kromě toho je akce zaměřena také na podporu a prezentaci neziskového sektoru a fenoménu dobrovolnictví jako takového.

  Muzejní noc - zámek Nasavrky - Keltská expozice Třešničkou na dortu a završením celého týdne se pak stane Muzejní noc v Nasavrkách. Zdejší zámek od 19 hodin do půlnoci ožije a příchozí se tak mohou těšit na opravdové Kelty, ale také na pestrý program. S akcí seznamuje předseda sdružení, pan Lukáš Blažek: „Kromě prohlídek expozice Po stopách Keltů a hry v expozici jsme připravili také divadlo pro nejmenší, dále noční keltskou hru pro děti či ukázku a ochutnávku z keltského jídelníčku.“

  Na aktivní keltský týden pak volně navazují víkendové akce na skanzenu a prezentace dobrovolnických aktivit na Dni dětí v Žamberku (31. května).

  Více informací na www.boii.cz