Poslanecká sněmovna nejspíš nepatří k místům, kde by člověk očekával, že natrefí na dobrovolníky. A přesto tam jsou vidět.

  Skauti-poslanci Petr Gazdík (TOP 09) a Stanislav Křeček (ČSSD) na vernisáži výstavy (foto Jiří Majer)

  Tedy alespoň na skautské výstavě, instalované v atriu sněmovní budovy, v objektu poslaneckých klubů. Expozice, nazvaná jednoduše „Dobrovolníci jsou vidět“, přibližuje na příkladu Junáka – svazu skautů a skautek ČR inspirující prostředí nadšenců, kteří svůj volný čas, vědomosti a elán věnují tomu, čemu se někdy trochu šablonovitě říká „práce s dětmi a mládeží“.

  Z vernisáže výstavy Petr Gazdík: Kdo jednou prošel skautskou výchovou, ví, o čem mluvím... (Foto Jiří Majer)„Jsem rád, že tady můžeme spolupořádat výstavu, která má ukázat, co skauti dělají, protože běžná společnost toho o skautech mnohdy příliš mnoho neví a netuší ani, jaké možnosti Skaut skýtá. Kdo jednu prošel skautskou výchovou, kdo zažil hvězdnou oblohu na skautském táboře u táborového ohně, kdo zažil, co je to parta, přátelství, co je to objevovat a poznávat, tak určitě ví, o čem mluvím. Ale naším úkolem je Skaut představit dál – a k tomu má sloužit tato výstava,“ pronesl na vernisáži konané 4. června 2012 předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Jmenovitě jemu, potažmo parlamentnímu oddílu skautů, k němuž náleží, vděčí organizátoři výstavy za její dočasné „zviditelnění“ ve sněmovním atriu. Spolu s Petrem Gazdíkem si na zahájení výstavy udělal čas i jeho opoziční poslanecký kolega – rovněž skaut – Stanislav Křeček (ČSSD).

  Starosta Junáka Josef Výprachtický: Kromě finančí krize jsme svědky také dílčí krize hodnotových systémů - i hodnot jako takových. (Foto Jiří Majer)Starosta Junáka Josef Výprachtický úvodem svého vystoupení připomněl, že zhruba před šesti lety ve stejných prostorách spatřila světlo světa jiná výstava, a sice „S dřevomorkou na startu“. Ta se tehdy týkala zdevastovaných objektů „zděděných“ některými dětskými spolky po Fondu dětí a mládeže. Šlo tehdy o to získat (díky pozornosti věnované vystaveným fotografiím onoho „dědictví“) mezi našimi zákonodárci podporu pro opravu zmíněných objektů a pro změnu podmínek, které se nakládání s nimi týkaly… „Něco se povedlo, něco se nepovedlo,“ odtušil starosta Junáka. „Nicméně, důležité je, že se opět vracíme s tématem mládeže na tuto půdu – a já doufám, že tuto výstavu objeví nejen poslanci, kteří budou bloudit v chodbách tohoto labyrintu, ale že sem také dojdou poslanci, které bude zajímat dané téma. Myslím si, že je to téma velmi důležité, důležitější možná o to víc právě v dnešní době, která je složitá tím, že se svět ocitá jednak v krizi financí, a jednak v určité dílčí krizi hodnotových systémů – i hodnot jako takových,“ podotkl Josef Výprachtický.

  Z vernisáže výstavy Starosta Junáka Josef Výprachtický (vlevo) a předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (vpravo) debatují se sociálnědemokratickým poslancem Stanislavem Křečkem. (Foto Jiří Majer)Na jeho navázal slova Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM), která zastřešuje bezmála stovku rozmanitých členských organizací a spolků včetně Junáka. „Stejně tak jako já jsem přišel profesionálně pracovat do ČRDM po nějakých osmnácti letech dobrovolné práce (ve woodcrafterské Lize lesní moudrosti, pozn.), tak stejný osud má i řada zaměstnanců Ústředí Junáka. A já si myslím, že je dobré, aby to tady zaznívalo. Aby tu zaznělo, že se nejedná o ´bafuňáře´, ale že se mnohdy jedná o lidi, kteří vedou oddíly, jezdí do přírody, organizují akce – o tom ostatně svědčí i fotky, které se tady prezentují a na nichž je některé z vás třeba možno i najít,“ obrátil se Aleš Sedláček k účastníkům vernisáže, z nichž většina měla skautský šátek.

  S uskutečněním výstavy Z vernisáže výstavy Výstava „Dobrovolníci jsou vidět“ je putovní; její pouť začala na podzim 2011 ve vestibulu frekventované přestupní stanice metra Muzeum. Jak známo, loňský rok byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví – a jedním z projektů, jimiž se ho skauti zúčastnili, byla i „dobrovolnická“ expozice, která je nyní k vidění v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.