Mezinárodní konference katolického skautingu (ICCS)V pondělí 7. listopadu v průběhu večerní mše v rotundě sv. Martina na pražském Vyšehradě obdrží Jiří Navrátil (místostarosta Junáka) a Josef Heřmánek z rukou předsedy Světového výboru Mezinárodní konference katolického skautingu (ICCS) br. Baldura Hermanse medaili sv. Jiří, nejvyšší vyznamenání katolického skautingu na světové úrovni. Oba bratři jej dostávají za věrnou službu skautingu.

    Junák – svaz skautů a skautek ČR je členem ICCS, organizace, která má pozorovatelský status u WOSM. Pondělní udílení vyznamenání zaštiťuje Odbor duchovní výchovy Junáka, ústřední orgány bude zastupovat starosta Junáka, br. Josef Výprachtický.