OurSpace Duha je jedním z partnerů mezinárodního projektu Evropské komise OurSpace-The Virtual Youth Space. OurSpace bude nová online sociální síť pro mládež a organizace mládeže, která jim umožní spojení s přáteli, nové kontakty napříč Evropou, diskutovat s dalšími lidmi o aktuálním dění na národním a evropské úrovni, sdílet ideje, nápady a informace, v ideálním případě mít vliv na politické činitele.

  Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Na začátku května se uskutečnilo další setkání partnerů projektu OurSpace, v rakouském městečku Krems nedaleko Vídně. Hostitelem byla Dunajská univerzita, která setkání připravila v prostorách univerzitního kampusu. Hlavními tématem byl způsob zapojení účastníků do diskuse, která co nevidět vypukne.
  Diskuse bude rozdělena do dvou částí. První z nich, testovací fáze, začne v září 2011 a potrvá přibližně 2 měsíce a za každou zemi se jí zúčastní 50 testujících. Následovat pak bude druhá, otevřená, fáze, kde se dle očekávání zapojení asi 1500 účastníků za každou zemi.
  Duha má v plánu využít širokou sít Národního parlamentu dětí a mládeže a taktéž síť univerzit. Za tímto účelem plánuje oslovit šest koordinátorů (3 osoby pro parlamenty a 3 osoby pro univerzity), kteří budou oslovovat studenty, pravidelně se účastnit diskuse, podněcovat diskusi, zpracovávat výstupy jak během testovací fáze, tak během otevřené diskuse aj.

  Během otevřené diskuse zde bude bude prostor i pro soutěž, kdy budou jednotlivé týmy odměňovány dle jejich aktivity, která se bude prostřednictvím webu OurSpace hodnotit. Co se týče témat, jež budou předmětem diskuse, tak pro začátek se počítá s tématy jako je vzdělávání či zaměstnanost. Tato témata budou společná pro všechny zapojené země, avšak vždy konkretizována na místní poměry, v našem případě na Českou republiku. Například zde bude prostor pro debatu o poplatcích na vysokých školách či možnost práce v zahraničí. V průběhu debaty a dle vývoje v dalších zemích, se mohou témata průběžně měnit. Zkrátka cílem je, aby se debatovalo nad tím, co momentálně bude v kurzu.

  V srpnu 2011 proběhne výběr jak koordinátorů, tak testujících osob. Pokud by měl někdo zájem se do projektu OurSpace zapojit, nechť se obrátí na koordinátorku za Českou republiku, Dominiku Pudilovou.
  Dalším tématem projektového meetingu byl vzhled webové aplikace OurSpace. Partneři projektu diskutovali nad konkrténím vzezřením již hotového návrhu a snažili se mu dát konečnou podobu, která nyní může být naprogramována. Kompletní programování by mělo být hotové během letních prázdnin tak, aby se mohlo od září začít s testovací fází.

  Po skončení setkání se v Kremži konala konference o E-demokracii a Open Government (CEDEM 2011), kde se i OurSpace prezentoval v rámci workshopu “Closing the Gap: Engaging Young People in EU Affairs”.


  OurSpace-The Virtual Youth Space
  Projekt odstartoval 1.července 2010 a trvat bude ještě dva roky. Dalšími partnery projektu jsou Athens Technology Center v Řecku (koordinátor projektu), Národní technická univerzita v Athénách, Dunajská univerzita v Kremži, Britský parlament mládeže, Babel international, EurActive Politech, 21c Consultancy Limited.

  O konferenci CEDEM 2011 se dočtete v druhém newsletteru OurSpace, který je ke stažení zde: http://mim.io/2c7b31. První číslo newsletteru OurSpace ke stažení zde: http://mim.io/3674f.

  Více informací:
  www.ep-ourspace.eu
  email na koordinátorku projektu: ourspace@duha.cz