Jste hraví? Chcete si vyrobit originální Zelené městečko na letošním hudební festivalu Rock for People v Hradci Králové (2.-6. 7. 2011) opět vyrostlo pro české nevládní organizace, které tak získaly prostor představit hudbychtivým návštěvníkům svět neziskových organizací. Duha ve svém stánku propagovala téma dobrovolnictví v Evropském roce dobrovolnictví. „Chcete zkusit trávit volný čas trochu jinak, máte zájem si vyrobit originální placku, jste hraví?“ ptaly se Markéta, Annia a Jana ve stánku Duhy zvědavých návštěvníků.

    Chcete zkusit trávit volný čas trochu jinak? (Foto archiv Duhy)Většinou chtěli vše. Výroba placek se osvědčila letos na Bambiriádě a festivaloví účastníci potvrdili, že lze být tvůrčí i v polních podmínkách. Během kreslení a vystřihování se pak pěkně povídá o duhových dobrovolnických projektech zastřešených v programu Trochujinak – o workcampech během prázdnin, víkendových Tamjdemech a dlouhodobé Evropské dobrovolné službě.

    Na festivalu Rock for People se Jako součást Ekotýmu pomáhalo devatenáct mezinárodních dobrovolníků. (Foto archiv Duhy)Jak v praxi vypadá dobrovolnictví viděli festivaloví návštěvníci na místě. Přímo na Rock for People probíhal letošní největší duhový workcamp v České republice, devatenáct mezinárodních dobrovolníků pomáhalo jako součást Ekotýmu v zázemí festivalu. Ve stánku Duhy se účastníci seznámili s dobrovolnicí Anniou z Polska, která pro Duhu vykonává několikaměsíční Evropskou dobrovolnou službu v Ústřední kanceláři Duhy. Hraví účastníci si mohli po hazardním hodu kostkou odnést odkaz na program Trochujinak a Duhu na některém z propagačních předmětů, který byl vyroben z loňské dotace MŠMT na podporu Evropského roku dobrovolnictví.

    Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Dobrovolnický program Trochujinak: www.trochujinak.cz