Skupinové foto z předávání Cen Přístav 2010 - zleva Jiří Klepsa a Jaroslav Melša; za Romana Línka cenu převzala jeho manželka, vpravo od ní Miloslav Čermák a Pavla Nováková, která cenu přebírala v zastoupení Josefa Řiháka (foto Jiří Majer)Cenu Přístav 2010, výroční ocenění ČRDM udělované vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží, obdrželo 4. října t. r. pět laureátů. Jsou jimi 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, starosta Dobříše Jaroslav Melša, starosta Příbrami Josef Řihák a starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Mimořádnou Cenu Přístav letos získal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

    Pohled do publika v Brožíkově síni při předávání Cen Přístav 2010 (Foto Jiří Majer)Laureáty na Cenu Přístav, dle pravidel podávání nominací na toto ocenění, navrhli zástupci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží nebo zástupci domů dětí a mládeže či středisek volného času. crdmV seznamu letošních navrhovatelů se tak objevila jména např. těchto organizací: Junák – svaz skautů a skautek ČR a jeho 1. středisko Hiawatha Příbram a 2. středisko Clan Hiawatha Příbram, Pionýrská skupina Za Vodou, Česká tábornická unie – turistický oddíl Zlatý List, Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, Český svaz ochránců přírody Puštíci či Boii o. s. Cenu Přístav představuje ručně malovaná „trosečnická“ láhev, v níž je uloženo speciální, emotivní poselství.

    Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček s náměstkyní pražského primátora Marií Kousalíkovou při udílení Cen Přístav 2010 v Brožíkově síni Staroměstské radnice (Foto Jiří Majer)Všechny přítomné – laureáty, zástupce jejich navrhovatelů i další pozvané hosty přivítala v Brožíkově síni Staroměstské radnice náměstkyně pražského primátora Marie Kousalíková. Upozornila, že letošní předávání cen se koná v místech, kde jsou přijímány nejvýznamnější návštěvy hlavního města Prahy a kde se pořádají důležité akce jak na poli kulturním, sportovním, vědeckém, tak i školském. „Jsem moc ráda že Česká rada dětí a mládeže přijala pozvání, aby svoji význačnou cenu předávala v těchto prostorách, protože si myslím, že i tato akce sem naprosto patří,“ podotkla Marie Kousalíková. Jedním z oceněných Cenou Přístav byl i jaroměřský starosta Jiří Klepsa (foto Jiří Majer)Česká rada vyvíjí podle jejího mínění velmi dobrou činnost. „Stará se o děti, o naši mládež, která má možnost se ve volnočasových aktivitách věnovat úplně něčemu jinému, než se některé děti věnují: Má možnost se dále vzdělávat, získává zručnost a všechno to, co ke svému dalšímu životu bude možná potřebovat a co se ve škole nenaučí – a získává to formou možná trochu jinou než ve škole, ale možná o to více zajímavou a pro ně přínosnou,“ zobecnila náměstkyně pražského primátora.

    Laureát Ceny Přístav 2010 Miloslav Čermák a náměstkyně pražského primátora Marie Kousalíková (Foto Jiří Majer)Na její slova navázal předseda ČRDM Aleš Sedláček – nejprve poděkováním za poskytnutí vskutku reprezentativních prostor k předání Cen Přístav a poté krátkým představením České rady a jejího poslání. „Mám to štěstí, že mohu být předsedou organizace, která sdružuje na dvě stě tisíc dětí a mladých lidí ve sdruženích dětí a mládeže, pracujících na dobrovolné bázi,“ konstatoval předseda České rady. Dodal, že na odhodlání, nadšení a schopnosti dobrovolníků – vedoucích – zajistit si volný čas pro práci v těchto sdruženích stojí veškerá jejich spolková činnost.
    Gratulace od předsedy ČRDM Aleše Sedláčka; laureáta Ceny Přístav 2010 Josefa Řiháka na udílení cen v Brožíkově síni zastoupila Pavla Nováková. (Foto Jiří Majer)Aleš Sedláček v této souvislosti dále poznamenal, že Cena Přístav se již stala tradicí. „A my jsme velmi rádi, že sdružení jsou vnímavá ke svému okolí, že každý rok na naši výzvu doručí nominace, z nichž potom představenstvo (ČRDM) vybírá nejlepší laureáty, které potom oceňujeme.“ Předseda ČRDM připomněl, že v minulosti cenu přebírali jako tehdy ještě celkem neznámí starostové nebo úředníci lidé, z nichž mnozí jsou dnes již činorodí ve vyšších patrech politiky, někteří z nich třeba působili ve vládě, v Poslanecké sněmovně. Cenu Přístav 2010 pro 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka za něj převzala jeho manželka (vlevo; vpravo náměstkyně pražského primátora Marie Kousalíková) Foto Jiří MajerAleš Sedláček dodal, že ČRDM se v souladu se svým posláním snaží tyto osobnosti státní správy a samosprávy na místní a krajské úrovni podporovat a jejich osudy „zviditelňovat“. První místopředseda ČRDM Jan Cieslar závěrem shrnul podstatu udílení Cen Přístav takto: „Smyslem celé naší akce je vyzvednout dobré zkušenosti z obecní, komunální politiky a ocenit ty konkrétní představitele, kteří se zasloužili o neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a mohou jít tedy příkladem.“Jiří Cívka z Generali Pojišťovny a. s. (vpravo) gratuluje laureátovi Ceny Přístav 2010 Jaroslavu Melšovi, starostovi Dobříše. (Foto Jiří Majer)

    Podvečerní program v Brožíkově síni, zpestřený několika hudebními předěly v podání vokální formace His Masters Voice Band pak pokračoval krátkým proslovem Jiřího Cívky z Generali Pojišťovny a. s., s níž ČRDM při podpoře činnosti dobrovolníků ve sdruženích spolupracuje. Pak už přišlo na řadu samotné předání Cen Přístav – přítomným laureátům nebo zástupcům těch z nich, kteří se z pracovních důvodů nemohli dostavit a ocenění si převzít osobně.