Zasedání Komory proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2010 od 17:00 v sídle ČRDM na Senovážném náměstí 24 v Praze 1. Na programu je volba zástupců Komory do Valného shromáždění ČRDM.
  Interní porada krajských rad se koná 17. 6. 2010 již od 16:00, a to na téma jejich financování ze strany MŠMT.
  V 17:15 bude zahájeno společné zasedání
  krajských rad a zájemců z dalších sdružení ČRDM i členů Komory.

  Ukončení plánujeme v 19:15.


  Komora je orgán, který v ČRDM zastřešuje sdružení, která nemají kvůli své velikosti členské základny nárok na vlastní mandát při hlasování ve VS.
  Komora volí zástupce „malých sdružení“, a ti již hlasovací právo mají. V určité konstelaci tak může mít individuální člen malého sdružení v ČRDM větší vliv než ve sdružení velkém.
  Chceme tak umožnit dalším zástupcům malých sdružení, aby mohli, díky pověření Komory, na Valném shromáždění hlasovat.

  Zájemci se mohou po skončení zasedání přesunout na jednání krajských rad dětí a mládeže.


  Pokud si nejste jisti, jestli jste členy Komory nebo máte vlastní hlas ve Valném shromáždění, podívejte se na následující internetové adresy:

  Aktualizovanou tabulku mandátů pro rok 2010 najdete na:
  http://www.adam.cz/doc/1275067556_sb_mandaty-vs-crdm.pdf

  Poznámky k této tabulce jsou k dispozici na adrese
  http://www.adam.cz/doc/1275067609_sb_vysvetlivky-mandaty.doc


  Krajské rady jsou členy ČRDM, zastupují krajské články celorepublikových sdružení i malé organizace, které nejsou přímo členy ČRDM.
  Debata se bude týkat financování krajských rad, a tím i malých sdružení ze strany MŠMT. Cílem diskuse je model, který bude přijatelný pro KR i ostatní sdružení v ČRDM a který bude nadále řešen s MŠMT. Tato potřeba vyvstává právě v době, kdy máme již avizováno krácení prostředků v roce 2011. Proti krácení bude samozřejmě ČRDM bojovat na všech frontách, na druhou stranu musíme MŠMT umět odpovědět, co je pro nás ve financování z jejich strany priorita.