pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

Rozhovor s náměstkyní Národního institutu dětí a mládeže na téma projekt KLÍČE PRO ŽIVOT

Autor: NIDM - Andrea Hutková | zařazeno: 4. 2. 2010 | přečteno 11475

Irena Obrusníková, NIDM V projektu Klíče pro život je poměrně široká nabídka vzdělávání pro odborníky pracujícími s dětmi a mladými lidmi, jak to bude, až skončí projekt, NIDM bude se vzdělávací nabídkou pokračovat?

Irena Obrusníková:
Vzdělávání pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží má v NIDM dlouhou tradici, je pro tuto činnost zřízen, vzdělávání bude proto pokračovat i po skončení projektu. V projektu se rozšíří nabídka o aktuální potřeby účastníků, také jejich zaměstnavatelů a státu, který by měl ve svém zadání reagovat na měnící se společenskou situaci.
vzdělávací projekt Klíče pro život V prvních měsících tohoto roku bychom měli na základě rozsáhlé analýzy vzdělávání tyto potřeby a aktuální trendy zjistit a nabídku vzdělávání pak v jeho druhé části přizpůsobit zjištěnému stavu. Na základě dílčích výstupů projektu např. víme, že v současné chvíli je evidentně zájem o zvyšování kvality řízení i poskytovaných služeb v jednotlivých organizacích. Dále pak například to, že jednotlivé organizace nedostatečně informují rodiče i děti se speciálními vzdělávacími potřebami o volnočasových aktivitách, které jsou vhodné i pro ně a které jsou zabezpečeny připravenými odborníky. Často slyšíme o tolerantním prostředí pro děti, ale opravu jej umíme nabídnout? Jedná se o problém systémový nebo neumíme pracovat s informacemi, neumíme propagovat aktivity cílové skupině nebo nemáme odborně připravené pracovníky či nám chybí asistenti.
Rádi bychom umožnili zájemcům z řad dobrovolníků, profesionálů, dětí a mládeže, kteří navštěvují vzdělávací aktivity, aby toto vzdělávání uplatnili i dále ve svém profesním životě. V praxi to může vypadat takto: účastník volnočasových aktivit v oblasti jezdectví, enviromentálních programů atd. může prokázat získané znalosti, dovednosti výstupem v podobě získané nebo rozvinuté úrovně odborných či osobnostních kompetencí), podobně jako účastník dalšího vzdělávání či pracovník dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží. Na základě těchto výstupů mu může být uznána dílčí kvalifikace či kvalifikace úplná v rámci celoživotního vzdělávání nebo také může dojít k přenosu kreditů v rámci počátečního vzdělávání. Na základě vlastní aktivity, zájmu tak můžeme získat další povolání, další možnost uplatnění bez čtyřletého studia na střední škole. Nejdřív se ale musíme naučit vyhodnotit vše, co účastníkům dalšího či neformálního (včetně zájmového) vzdělávání toto vzdělávání přináší.

Projekt Klíče pro život má za sebou hodně prezentací, velkou konferenci, neustále někam jezdíš. Na co se lidé nejvíce ptají?

Kdy a kde se mohou konkrétně zapojit, kde najdou informace, na koho se mají obrátit. Pak taky na konkrétní přínosy na bližší objasnění obsahu jednotlivých aktivit. Projekt je velmi rozsáhlý, důležité tedy je, aby si každý uvědomil, kde konkrétně se chce zapojit a proč. Někomu vyhovíme dobrým kurzem, jiný by rád využil konkrétních výstupů z výzkumu při tvorbě strategie organizace či nabídce svých kurzů či volnočasových aktivit. Mládež může využít regionálních informací o brigádách, poradnách, akcích, může se zapojit do získávání dat, která dále mohou změnit jejich budoucnost. Pak jsou organizace a odborníci, kteří by rádi přispěli např. ke změně stávajícího systému financování, hodnocení organizací i aktivit nebo mají z praxe konkrétní připomínky k legislativě, která jim brání lépe poskytovat služby a reagovat na aktuální situaci. Vítáme všechny, kteří chtějí aktivně přispět či podpořit budoucí změny. Konkrétní a aktuální informace o možnostech zapojení nabízí webové stránky projektu www.kliceprozivot.cz a jednotliví odborní garanti, kteří mají k problematice a konkrétním odpovědím nejblíže.

Jak se do projektu zapojují kraje?

Myslíme-li organizace a jejich pracovníky, pak se aktivně zapojují do všech aktivit v rámci harmonogramu realizace projektu. Pokud se jedná o pracovníky krajských úřadů, jednali jsme spolu o vzájemné spolupráci na setkání v listopadu2009 v Brně. Dohodli jsme se na prezentaci projektu a jeho výstupů, nabídli jsme také aktivní spolupráci při odborných jednáních či naši účast na krajských kulatých stolech k neformálnímu vzdělávání. Podpora krajů je důležitá právě při aplikaci výstupů z projektu v dlouhodobých záměrech vzdělávání, konkrétních výzvách jednotlivých grantů, které mají dané výstupy či změny podpořit. Také pro návrhy systémových a legislativních změn a jejich prosazení v oblasti dobrovolnictví, dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání, konkrétní podpory dětí a mládeže s různými druhy znevýhodnění, informovanosti, mediální komunikace, financování organizací, koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže, hodnocení organizací jsou kraje nepostradatelnými partnery.

Pro které organizace bude mít projekt největší přínos?

Domnívám se, že pro Ty, které budou společně s námi projekt realizovat. Aktivní prožitek a vlastní zkušenost jsou nepřenositelné. Více si vážíme práce i výstupů, pokud se na nich sami podílíme například při pilotáži nových či inovovaných vzdělávacích programů založených na minimálních kompetenčních profilech jednotlivých pracovníků, které budou sloužit i dalším účastníkům v dalších letech, na tvorbě elektronických databází k získání aktuálních informací pro děti a mládež, která jim lépe umožní orientovat se a uplatnit se ve společnosti, na tvorbě nástroje pro podporu zvyšování kvality v organizacích, který přispěje k tomu, aby jednotlivé organizace lépe uspěly v nelehkém konkurenčním boji či se zapojíme hodnocením vzdělávacích aktivit a výstupů prostřednictvím evaluačního nástroje či hodnocením školního vzdělávacího programu. Rádi bychom zviditelnili střediska volného času, školní kluby i družiny, občanská sdružení a jejich činnost prostřednictvím médií - konkrétní přínos, čísla podpořená praktickými příklady z aktivit, příběhy lidí, atraktivní formy zpracování mohou povzbudit zájem o podporu z řad odborné i laické veřejnosti. Rádi bychom společně s cílovou skupinou dosáhli toho, aby byla uznána společenská hodnota neformálního vzdělávání vedle vzdělávání formálního. Je to běh na dlouhou trať a máme z čeho těžit, umíme ale včas reagovat na společenské, evropské či celosvětové změny? Bude mít mladý člověk námi připravovaný pro budoucí život reálnou šanci se v něm uplatnit? Reagovaly na tyto změny organizace, jejich pracovníci? Máme legislativu, koncepce, strategie, systémové nástroje, které odráží tento vývoj? Přínosem pro nás pro všechny bude tedy nesporně to, pokud budeme moci na výše uvedené otázky odpovědět pozitivně a budeme mít dostatek podložených argumentů, abychom to dokázali.

Je těžké dělat národní projekt?

NIDM Je to výzva i příležitost pro nás všechny. Projekt Klíče pro život je postaven na aktivní spolupráci organizací, jejich pracovníků, dobrovolníků i profesionálů. Jedná se o tisíce organizací a desítky tisíc pracovníků, nemůžeme spolupracovat s každou z nich, ale výstupy z něj by všem sloužit měly. Snažíme se své aktivity iniciovat skrze přímou komunikaci s organizacemi, spíše než direktivně věci nařizovat shora. Bez vzájemné spolupráce MŠMT, NIDM, ČRDM, SP DDM i jednotlivých organizací, tolerance a odpovědnosti se tento projekt realizovat nedá. I my se snažíme reagovat na aktuální potřeby a každý den hledat další řešení. To, co nám pomáhá, je víra v dobrou věc. Děkuji všem, kteří spolu s námi aktivně přistupují k budoucnosti své i našich dětí.

Děkuji za rozhovor.

Ptala se Andrea Hutková
Převzato z internetového časopisu INSPIROMAT, vydává Národní institut dětí a mládežeSouvisející články:
Projekt Klíče pro život po více než roce své působnosti představuje své dosavadní výsledky - 07.12.2010
Přes čtyřicet mladých vedoucích zhodnotilo s Klíči pro život své kompetence na CVVZ v Chrudimi - 06.12.2010
Participujete, nebo neparticipujete? - 05.11.2010
Klíče k multikulturalitě - 26.09.2010
Moderátor Rádia Česko přednášel v Chrudimi - 20.09.2010
REMIX – regionální mix informací - 12.09.2010
Pomozte, prosím, definovat standard organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání - 17.06.2010
Kulaté stoly k neformálnímu vzdělávání uspořádali zástupci organizací pro děti a mládež společně s NIDM a MŠMT - 11.05.2010
Neformální vzdělávání – celoevropské téma - 08.05.2010
Neformální vzdělávání si zaslouží uznání - 06.04.2010
Upozornění na změnu místa konání semináře o víkendu 27.-28. 2. z projektu Klíče pro život - 22.02.2010
Národní institut dětí a mládeže Vás zve na setkání u kulatého stolu 17. 2. 2010 nad výsledky výzkumů v projektu Klíče pro život - 04.02.2010
Jak tráví děti s hendikepem volný čas? Národní institut dětí mládeže v rámci projektu Klíče pro život MŠMT má výsledky nejnovějších výzkumů. - 17.12.2009
Fotogalerii z konference projektu Klíče pro život, kterou pořádalo v říjnu 2009 v Praze MŠMT a NIDM, najdete na adrese - 14.11.2009
Klíče pro život - 23.10.2009
Klíč k budoucnosti - 21.10.2009
Pozvánka na konferenci k projektu Klíče pro život - 15.10.2009
Prosba NIDM a MŠMT k projektu: „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“. - 24.04.2009
„Klíče pro život“ - 15.01.2009
Poslední možnost pro zájemce o práci v projektu „KLÍČE PRO ŽIVOT“ - 03.01.2009
Ativitaerk v neformálním vzdělávání - 28.11.2008
NIDM: Odborníci se seznámili s novinkami z výzkumů o dětech a mládeži - 17.11.2008


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+