pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Pravda o státní maturitě

Autor: MŠMT | zařazeno: 2. 2. 2010 | přečteno 14218

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Státní maturita se v posledních dnech opět stala terčem pochybností a spekulací. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová na dnešní tiskové konferenci vyvrátila všechny zkreslené či nepravdivé informace. Přesná představa o stavu příprav nové maturitní zkoušky je podle ministryně pro zdar celého projektu důležitá.

V posledních dnech se v médiích objevila prohlášení několika politiků, kteří vyslovili pochybnosti o připravenosti maturity. „Taková ničím nepodložená prohlášení maturitu poškozují. Dřívější průtahy a několikeré odložení státní maturity způsobily, že důvěra v její konání může být snadno zpochybněna. Chápu, že se blíží volby, ale v případě maturity musí jít v první řadě o prospěch žákyň a žáků," konstatovala Miroslava Kopicová.

Ministryně se následně zabývala hlavními body, na kterých kritici přípravy státní maturity stavějí svou argumentaci: „V médiích se například objevilo, že školský výbor Poslanecké sněmovny vydal ke stavu příprav maturity kritickou zprávu. Pravda je však taková, že tato zpráva vznikla u nás na ministerstvu a byla školskému výboru předložena. Kritická samozřejmě není, protože k tomu není důvod. Poslanci k ní také nevznesli jedinou výhradu či připomínku. Zpráva podrobně mapuje současnou situaci a konstatuje, že příprava nové maturitní zkoušky probíhá uspokojivě, což lze velmi snadno doložit a ověřit. Jako v každé dobré analýze jsou ve zprávě popsána i rizika a možnosti jejich minimalizace. Když se tyto informace vytrhnou z kontextu - stačí, když se neuvede, že jde o kapitolu minimalizace rizik - dezinterpretace je pak už snadná."

Vysoké školy: předběžné ANO maturitě

Ministryně školství Miroslava Kopicová se také ohradila proti tvrzení, že vysoké školy zatím státní maturitu odmítají, a že ministerstvo údajně nedělá nic pro to, aby jejich postoj změnilo: „Tyto nepravdy se objevily paradoxně vzápětí poté, co jsem s vysokými školami absolvovala velice úspěšné jednání, jehož základní výstup zněl: většina vysokých škol státní maturitu podporuje a některé z nich jsou připraveny začít ji okamžitě využívat jako doplňkové kritérium při přijímacím řízení. Nemůžeme po vysokých školách chtít, aby státní maturitu dopředu akceptovaly jako jediné kritérium. Teprve časem - za rok, za dva, až bude odzkoušena - k ní budou přihlížet více."

Zpochybňování maturity

„Zneklidňuje mě, že se někteří politici v této chvíli pokoušejí navrhovat dokonce zrušení státní maturity nebo její další odklad až o několik let. V minulých letech se přitom prakticky celá politická reprezentace shodla, že maturity mají mít svoji centrálně zadávanou část, což opakovaně doporučovali naši i zahraniční experti. Bylo investováno mnoho peněz a energie, školský výbor Poslanecké sněmovny ministerstvo školství podporuje, přípravy běží naplno, a najednou se začnou ozývat hlasy, které bez elementárního porozumění problému začnou toto všechno zpochybňovat," řekla ministryně Kopicová. Další odklad, o kterém někteří politici začínají uvažovat, by podle ní znamenal konec myšlenky státní maturity jako takové.

Transparentní příprava

Miroslava Kopicová poznamenala, že se nemůže vyjadřovat k tomu, co bylo před pěti nebo deseti lety, ale za současným způsobem příprav maturity stojí. Maturita není podle ní v žádném případě „privatizována" a tvrzení o soukromé firmě, která napíše testy a zároveň s nimi bude obchodovat, označila za lživé. „Jdeme cestou stoprocentní kontroly ze strany státu. Vše bude v rukou ministerstva a CERMATu, testy budou naše, vyhodnocování bude naše, celý průběh státní maturity bude garantován státem. To samozřejmě neznamená, že na zajištění tak náročného projektu nelze využít dodavatelské služby soukromých firem na základě řádného výběrového řízení. Jeho transparentnímu průběhu věnujeme zvýšenou pozornost. Jsem si vědoma toho, že jakékoli pochybnosti o financování by poškodily celou státní maturitu."

Ministryně Miroslava Kopicová při té příležitosti novináře seznámila s výsledky výběrového řízení na logistické zabezpečení nové maturitní zkoušky. Přihlásilo se do něj celkem pět společností: AutoCont CZ a.s., Logica Czech Republic s.r.o., Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., IBM Česká Republika, NESS Czech s.r.o. Vybrána byla Logica. „Připomínám, že posledně se do stejného výběrového řízení přihlásila jediná firma, a proto bylo následně zrušeno", řekla ministryně Kopicová.

Nespokojení učitelé?

Miroslava Kopicová se také pozastavila nad údajnou nespokojeností některých učitelů. Upozornila v té souvislosti, že pedagogům jsou v souvislosti s maturitou garantovány odměny za činnosti, které budou vykonávat navíc: „Je to varianta nákladnější, ale zvolili jsme ji jako správnější. Roční provozní náklady na státní maturitu se budou pohybovat kolem 250 milionů korun. Z této částky však plných 100 milionů jde na odměny učitelům, kteří se budou na maturitě podílet. A to i na činnostech, jež dnes vykonávají v rámci své normální pracovní náplně - hodnocení písemných prací, výkon funkce předsedů maturitních komisí."

Ministryně odmítla i kritiku stavu školení pedagogů. Do startu státní maturity zbývá 15 měsíců, je tedy přirozené, že zatím nejsou proškoleni úplně všichni. Školení se právě v této době začínají po určité přestávce intenzivně rozbíhat a už při maturitní generálce na podzim letošního roku budou podle Miroslavy Kopicové všichni podrobně znát své role.

Studentské fórum pomůže s osvětou

Informační kampaň k nové maturitě zatím nebyla dostatečně úspěšná ve vztahu k žákyním a žákům středních škol. Vzrůstající obavy žáků vykrystalizovaly již několikrát do podoby petic a pochodů proti státní maturitě. Z výroků iniciátorů i účastníků těchto akcí je však na první pohled zřejmá nedostatečná znalost problematiky. Podle ministryně Kopicové není dnes problém najít si dostatek relevantních informací, u žáků je však nízká motivace a neochota k vlastní iniciativě. Jako nejúčinnější nástroj, jak informovat žáky o nové maturitě, se ukazuje prezenční seminář či školení s interaktivní diskusí. MŠMT a CERMAT proto využijí nabídky Studentského fóra (nově vzniklého občanského sdružení složeného ze žáků středních škol) spočívající v pomoci při organizaci a realizaci školení žáků SŠ. „Spolupráci se Studentským fórem bereme velice vážně. Máme připravený podrobný komunikační plán, jehož cílem není jen posílení informovanosti žáků, ale i jejich důvěry ve státní maturitu. Obavy, které ohledně nové maturity mezi žáky panují, jsou totiž většinou zbytečné a zástupci Studentského fóra je mohou pomoci rozptýlit," myslí si ministryně.

Čtyři maturitní priority pro rok 2010

V tomto roce čekají MŠMT a CERMAT čtyři důležité kroky. Na říjen je připravována maturitní generálka, která by měla ověřit především logistické zabezpečení a bezpečnost maturitní zkoušky. Druhou důležitou oblastí je vzdělávání pedagogických pracovníků - maturitních funkcionářů a vedení škol. Toto vzdělávání bylo v souvislosti s odkladem a některými změnami pozastaveno, nyní se rozbíhají nové kurzy, které budou lépe přizpůsobené potřebám škol. Školení probíhají e-learningovou i prezenční formou, resp. obě tyto formy se doplňují.

Třetí úkol se týká průběžného zajištění informací a intenzivního dialogu se všemi, kterých se maturitní zkouška dotkne - s řediteli, učiteli, žáky, a to tak, aby žádná z těchto skupin nepociťovala akutní nedostatek informací.

Priority završuje intenzivní dialog s vysokými školami o využití výsledků maturity pro přijímací řízení.

„Státní maturita bude připravena. Z hlediska věcného není ke zpochybňování či odkladu nové maturitní zkoušky nejmenší důvod. Věřím, že i u politiků zvítězí prospěch dnešních a budoucích středoškoláků" uzavřela ministryně školství Miroslava Kopicová.

Prezentaci k tématu ve formátu ppt najdete na:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/pravda-o-statni-maturiteSouvisející články:
Vánoční nadílka ministerstva školství – téměř 3,5 miliardy korun na podporu české vědy a výzkumu - 22.12.2010
Výstava s názvem Pohádka ve škole - Zachráněné vzpomínky - začne v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze - 07.12.2010
Na setkání s krajskými hejtmany ministr školství Josef Dobeš řešil budoucnost středních škol - 05.12.2010
Pětatřicet sdružení obdrželo na příštích pět let titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ - 01.12.2010
Reforma maturitní zkoušky proběhne příští rok, zjištěné nedostatky budou do května odstraněny - 26.11.2010
MŠMT pořádá v pondělí 22. listopadu 2010 konferenci Etická výchova v praxi - 19.11.2010
MŠMT posílá školám 100 milionů korun navíc na školní pomůcky - 09.11.2010
Výsledky maturitní generálky MAG 10 potvrdily očekávání odborníků - 02.11.2010
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš bude v neděli 31. října ve 13 hodin hostem v Otázkách Václava Moravce na ČT 24 - 29.10.2010
Mimořádný úspěch českých studentů v evropské soutěži mladých vědců EU Contest v Lisabonu - 09.10.2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo další významné vědecké projekty podpořeno z prostředků Evropské unie - 03.10.2010
České školství v mezinárodním srovnání - 07.09.2010
Semináře k novelizovaným programům státní podpory práce s dětmi a mládeží - 05.09.2010
Školní rok 2010/2011 začíná - 01.09.2010
Možnost vyzkoušet si novou podobu maturity mají v rámci podzimní maturitní generálky všichni studenti a učitelé - 25.08.2010
Letní prázdniny by mohly být u nás rozloženy do čtyř měsíců při zachování nynější dvouměsíční délky - 14.08.2010
Rod de Geerů - mecenášů J. A. Komenského - očima malířů - 29.07.2010
Do škol přijdou muži, varuje zlobivé děti ministr Dobeš - 28.07.2010
Ministr chce posílit autoritu učitelů - ti mají získat pravomoci, jak se vypořádat se vzrůstající agresivitou žáků - 26.07.2010
Ministr Josef Dobeš jmenoval své nejbližší spolupracovníky, mezi jeho náměstky zůstane Eva Bartoňová, Jan Kocourek a Petr Špirhanzl - 16.07.2010
Josef Dobeš jmenován ministrem školství - 14.07.2010
Letní prázdniny 2010 – a kdy budou další prázdniny ve školním roce 2010/2011? - 06.07.2010
Školní rok sice skončil, ale ředitelé škol se připravují na výzvy nového tisíciletí - 04.07.2010
Do projektu EU peníze školám se již zapojilo 1500 škol, první z nich dostanou dotaci již v červenci - 02.07.2010
Ministerstvo školství změní název, a také logo – to zřejmě vytvoří studenti - 01.07.2010
Podpora vědy a vzdělání je prvořadým krokem k opětovnému nastartování české společnosti a ekonomiky, říká Jan Vitula - 27.06.2010
Ministryně školství Miroslava Kopicová se loučí a hodnotí své roční působení ve funkci - 24.05.2010
Krajská kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ pro žáky základních a středních škol byla ukončena - 01.05.2010
MŠMT podpoří vzdělávání pedagogů 430 miliony, aby měli příslušnou odbornou kvalifikaci - 25.03.2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výběrového řízení k programům č. 1, 2 a 3 (podzimní kolo) pro rok 2010 - 15.03.2010
Nová příručka učí žáky finanční gramotnosti, například jak se vyhnout dluhové pasti - 04.03.2010
„Genderový“ - 27.01.2010
Chcete ocenit významného pedagoga či vedoucího kolektivu dětí a mládeže? Pospěšte - návrh na medaili MŠMT musí projít do 15. února ještě schvalováním - 20.01.2010
Pár poznámek k dotacím MŠMT pro NNO - 07.01.2010
Ministerstvo školství zveřejnilo přehled projektů, které byly v rámci Programů státní podpory pro nestátní neziskové organizace na rok 2010 zamítnuty - 05.01.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+