Z programů Doduhy Doduhy je čtyřměsíční intenzivní projekt pro skupinu zahraničních dobrovolníků, který jim umožňuje poznat prostředí českého sdružení dětí a mládeže, v Duze se zapojit do činnosti jejich základních článků a ústředí, pomoci organizaci a naučit se něčemu novému.
    Projekt Doduhy je organizován v rámci programu 2, Evropská dobrovolná služba, Mládež v Akci, České Národní Agentury Mládež. Navazuje na úspěšný projekt Doduhy 2007 (viz http://www.duha.cz/clanky/344.html ).

    Z programů Doduhy Dne 22. května proběhla v Ústřední kanceláři Duhy schůzka Doduhy 2009. Sjely se všechny dužiny do projektu zapojené – Duha Arabela z Liberce, Duha I-club z Prahy, Duha Klub Rodinka z Přerova, Duha SVČ Nové Město na Moravě a Duha Wings z Ostravy, celkem 6 šarmantních dam a slečen, které budou mít na starosti hostování zahraničního dobrovolníka v dužině.

    Z programů Doduhy Sedm zahraničních dobrovolníků z Itálie, Polska, Franice, Německa a Velké Británie se už teď může těšit na nabitý program, který pro ně mají dužiny připravený, stejně jako na poznáváni duhových základen v Budišovicích a na Karlštejně, či na účast na víkendu s duhovým Tamjdemem a při Duhovém dni. Do České republiky dorazí skupina dobrovolníků 15. června 2009.

    Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi I přes brzké ranní vstávání a náročný program vydržela výborná nálada během šesti hodin intenzivního vysvětlování, odpovídání na dotazy a plánování, aby všechno v létě klaplo tak, jak má. Za všemi zůstal viditelný kus práce na kvalitním projektu. Kromě koordinačních a technicko – ekonomických záležitostí došlo na sdílení zkušeností, jak se cítí zahraniční dobrovolník v novém prostředí, jaké mohou být nejčastější oblasti nedorozumění a jak být otevřený pohledům na českou kulturu jinýma očima.
    Projekt Doduhy 2009 připravuje a koordinuje Marta Školkayová, která také vedla celodenní úvodní schůzku.