pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Chcete se stát dobrovolníkem v zahraničí?

Autor: Duha | zařazeno: 24. 4. 2009 | přečteno 16766

Workcampy s Duhou: Ten jim to natřel... V rámci programu Trochujinak letos desátým rokem Duha nabízí příležitost stát se dobrovolníkem a pomoci tak v zahraničí i v ČR prospěšné věci. Duha zajišťuje výměnu dobrovolníků na mezinárodní dobrovolnické projekty (tzv. workcampy), na kterých se scházejí lidé z různých zemí a společně pomáhají na obecně prospěšném dobrovolnickém projektu.

Workcamp probíhá většinou 2-4 týdny za přítomnosti pěti až třicetičlenné mezinárodní skupiny dobrovolníků, která se společně podílí na realizaci místních projektů. Pracovní zaměření workcampů je široké – od ekologického (výsadba stromů či práce na farmách) přes práce v sociální sféře (pomoc postiženým lidem nebo práce s dětmi z uprchlických táborů) až po uměleckou a kulturní činnost (organizace filmových nebo hudebních festivalů). Dobrovolníci se mohou též podílet na záchraně architektonických památek, provádět archeologické práce nebo vyučovat cizí jazyky. Ve všech případech se jedná o veřejně prospěšnou činnost, která má pomoci místní komunitě nebo přispět k oživení dané lokality.

Workcampy s Duhou: Těžká práce po japonsku... Dobrovolníci pracují zhruba 5-6 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve zbytku času se mladí lidé věnují aktivitám, díky kterým se mohou navzájem lépe poznat. Pořádají se výlety a exkurze po místních zajímavostech nebo se věnují sportu apod. O náplni volného času rozhodují účastníci ve skupinových diskuzích společně mj. na základě návrhů vedoucího workcampu, „campleadera“. Ten se stará o hladký průběh workcampu a jeho hlavním úkolem je na začátku stmelit skupinku dobrovolníků. Zprostředkovává také kontakt mezi účastníky a místní pořádající organizací.

Organizátor workcampu (tj. pořádající organizace) by měl dobrovolníky seznámit nejen s účelem jejich práce ale i s činností celé organizace. Organizátor může podle svých možností připravit různé workshopy a přednášky na témata spojená s projektem či regionem, kde se workcamp koná. Během workcampů je tedy kladen důraz nejen na sociální rozměr akce, ale i na to, aby se dobrovolníci seznámili s problematikou pracovní náplně workcampu jak z praktického, tak z teoretického hlediska.

Všechny tyto aspekty tvoří přirozené neformální výchovně-vzdělávací prostředí, které boří předsudky a stereotypy, rozvíjí schopnosti dobrovolníků pracovat a komunikovat v mezinárodním týmu, přispívá k rozvoji osobní zodpovědnosti a iniciativnosti, v neposlední řadě také inspiruje k zapojení do dalších dobrovolnických aktivit. Účast dobrovolníků různých národností zajišťuje diferencovanost skupiny (po stránce národnostní, kulturní a často i sociální), což umožňuje vzájemné interkulturní poznávání, hlubší porozumění pro odlišné kultury, zvyky a tradice a v neposlední řadě i prohloubení znalosti cizího jazyka. To v konečném důsledku přispívá ke snižování projevů intolerance a xenofobie, zvyšuje schopnosti respektu a naslouchání, tolik potřebné ve spojené Evropě a globalizovaném světě.

Partnerství se zahraničními organizacemi
Naším hlavním partnerem v mezinárodních dobrovolnických projektech je mezinárodní mírové hnutí Service Civil International (SCI, www.sciint.org). SCI je mezinárodní mírové hnutí, které pořádá workcampy jako prostředek udržení a posílení světového míru již od konce první světové války. SCI působí prostřednictvím svých poboček po celém světě a ve spolupráci se svými partnerskými organizacemi je zastoupena ve více než 40 státech v Evropě, Asii, Americe a Austrálii. SCI je k Duze ve vztahu přijímající organizace.

Jet na workcamp je pro mladé lidi možnost • levně poznávat jinou zemi (člověk pobývá přibližně 14 dnů v kontaktu s místními a má tedy možnost poznat zemi z jejich pohledu - čím žijí, kam chodí atd. Dozví se tak víc než jen jako turista který bydlí v hotelu a chodí s knižním průvodcem v ruce), • být ve skupině mladých lidí z různých zemí (pravidlem většinou je, že se workcampu mohou zúčastnit maximálně 2 lidé jedné národnosti, tím je zajištěna různorodost skupiny), • získat spoustu nových zážitků (člověk si na workcampu při práci či při poznávání okolí zkusí spoustu činností, ke kterým by se doma nedostal, pozná mnoho krásných míst a v konverzacích s ostatními účastníky se hodně dozví o jiných zemích, • procvičit se v angličtině (člověk musí komunikovat anglicky, pokud chce na workcampu přežít :). To ho přinutí se rozmluvit ani nebude vědět jak.) • bezpečně cestovat (dobrovolník sice cestuje na workcamp sám, ale ví přesně kam má dojet a pořadatelé ho tam již očekávají. Díky tomu mohou být jeho blízcí poměrně klidní, co se týče bezpečnosti na cestě).

Duha organizuje i workcampy v ČR. Jsou otevřené pro české dobrovolníky již od 16 let věku. Workcampy v ČR se v žádných zásadních ohledech neliší od těch zahraničních. Náklady na ně jsou však nižší a český účastník má příležitost prezentovat zahraničním dobrovolníkům svou zemi a kulturu. Často se stává, že se tak o ní (i sám o sobě) dozví zajímavé věci :-). Pro nabídku českých workcampů se podívejte na naše stránky trochujinak.cz.

Podmínkou účasti na zahraničních workcampech je motivace podílet se na projektu, věk nad 18 let (pro workcampy v ČR věk minimálně 16 let) a komunikativní znalost angličtiny. Organizátor akce zajistí stravu a ubytování. Dobrovolník si hradí cestu, pojištění, kapesné a poplatek za vyřízení workcampu (bližší informace na www.trochujinak.cz).

Reakce účastníků na workcampech:

Workcampy s Duhou: Ten je těžký, ten olivovník... "O možnosti vyjet na workcamp jsem se dozvěděla z novin, kde byla uvedena internetová adresa. Byla jsem docela zvědavá, takže jsme se s kamarádkou domluvily a vybraly jsme si kemp spolu. Když se na to dívám s odstupem, možná jsem měla jet radši sama, mnohem víc bych se asi bavila s ostatními a procvičila si jazyk. Taky doporučuji začít s vyběrem kempu včas. Ale zkušenost s workcampem to byla úžasná, poznala jsem spoustu zajímavých lidí, naučila se nové věci a strávila kus prázdnin trochu jinak - netradičně a všem to doporučuji."
Tereza Vochtová

Odjíždím ve starém vlaku z Českých Budějovic, nevím co mě čeká. Jedu na workcamp do rakouského Vorarlbergu.. Říká se o něm, že má nejkrásnější Alpy v celém Rakousku. Spánek je hluboký, ničím nerušený. Kolem osmé hodiny se rozezvoní zvonky alpských krav, symbolické... Vše je jiné, tráva je jiná, vzduch je jiný, lidé jsou jiní, pocity jsou jiné... Jiná MENTALITA.... žádné odpadky v přírodě, kola se tu nezamykají, vzduch je čistý. Byl bych na tom místě zůstal místo týdne třeba měsíc! Zažít zkušenost! Oprášit cizí řeč, poznat nové přátele! Dělat to co nás baví, ne to, k čemu máme averzi...!
Marek Sybal

Během čtrnácti jsme v Libochovicích obnovili studnu na jednom z nejstarších židovských hřbitovů u nás. Také jsme připravovali divadelní představení pro místní mladé lidi, na kterém jsme předvedli scénku s loutkami, taneční vystoupení a film, který jsme natočili na téma menšiny a většiny ve společnosti. Poprvé v životě jsme všichni vyzkoušeli stínohru a věřte nevěřte, sklidila největší aplaus. Na workcampu jsme se seznámili s židovskou kulturou a také lépe poznali země, ze kterých přejeli zahraniční dobrovolníci. Poznala jsem 15 skvělých lidí a už plánujeme, co budeme dělat příští léto!
MARTA, 20 LET, CAMPLEADER

„Na workcampu se naučíš spoustě nových věcí, ke kterým by ses třeba jen tak nedostal... Já jsem měla to štěstí že jsem si třeba vyzkoušela řídit bagr. Díky tomu, že jsem nelenila a přihlásila se na workcamp do Rakouska, jsem se dostala na workcamp, kde jsme tvořili nové hřiště pro dětičky z místní waldorfské školky.
Už se moc těším až dostanu slibované fotky rozjásaných dětských obličejů hrajících si na pískovišti, které jsem sama vybagrovala ;-). Je to moc krásný pocit.“

Hana Čagánková, Duha Klub Rodinka

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Duha je občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Má 4500 členů ve stovce základních článků (dužin) po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny.

Kontakt:
Duha – Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy

workcampy@duha.cz; duha@duha.cz
Více informací: www.trochujinak.cz, www.duha.cz
tel.: 234 621 374Související články:
Večer o dobrovolnictví aneb Dobrovolně v ČR a v zahraničí trochu jinak - 26.01.2011
Připravujte Duhové vánoce s Duhou Zámeček pro děti z dětských domovů - 13.12.2010
23. Velká Duha - 09.12.2010
Duha Tangram vystavuje - 30.11.2010
Deskohraní 2010 - 23.11.2010
Tamjdemovské bene v Bene - 14.11.2010
Podzimní návrat na letní workcampy Duhy - 23.10.2010
Bio, nebio s Tamjdemem - 08.10.2010
10. ročník festivalu deskových her "Deskohraní" je tu - 10.09.2010
Duhově na Rock for People v Hradci - 25.08.2010
Prahou pěšky, metrem, vodou i vzduchem - 16.08.2010
Léto v mezinárodní skupině? Na workcampu! - 01.07.2010
Duhový most - 22.06.2010
Časopis pro dětské domovy Zámeček získal Cenu Marketingového klubu ČR - 05.06.2010
Ozvěny Bambiriády 2010 - Duha v Chebu - 03.06.2010
Ozvěny Bambiriády 2010 - Duha Křišťál Lutín - 01.06.2010
Tamjdem - pozvánka na léto - 25.05.2010
Zničující Relax víkend aneb opravdový teambuilding - 03.05.2010
Jarní vítr opět přinesl změnu, tentokrát do skal a lesů - 01.05.2010
Resortní ocenění MŠMT obdržel i dobrovolník z Duhy - 13.04.2010
Medaile MŠMT dobrovolníkovi za časopis pro dětské domovy - 09.04.2010
Tamjdem – aneb Pojďte zažít víkend trochu jinak! - 25.03.2010
Workcampy zvou na prázdninové zážitky s pozitivní myšlenkou a poznáváním - 22.03.2010
Registrace do jubilejního pátého ročníku vícedenní městské hry Mafie, kterou pořádá Gymnasion Klub, končí již dnes - 12. 3. 2010!.
- 12.03.2010
Na fotky, na vernisáž, na workcampy – pozvánka DUHY pro letní inspiraci - 27.01.2010
Hercem, ekologem, k jogínům i na masopust: od ledna do března šest víkendů s Tamjdemem - 17.12.2009
Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi slaví 20. narozeniny - 27.11.2009
Fotosoutěž uzavírá sezónu workcampů - 25.09.2009
Velký sněm - 15.09.2009
Piráti z Karibiku - 05.09.2009
Po pěti letech opět do Španělska - 26.08.2009
Česko-německý pravěk v zemi neandertálců - 24.08.2009
Duha na Rock for People představila své projekty - 12.07.2009
Doduhy 2009 začíná! - 03.06.2009
Rekordní účast v městské hře Mafie - 10.05.2009
Časopis pro dětské domovy Zámeček získal ocenění v soutěži Zlatý středník - 30.04.2009
Dobrovolníci mohou letos opět vyrazit za zážitky na tuzemské i zahraniční workcampy Duhy - 08.04.2009


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Ceny v soutěži Zlatý oříšek
11. 1. 2021, 464x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 656x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+