pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Vyhlášení kampaně All Different – All Equal

Autor: MŠMT | zařazeno: 17. 2. 2006 | přečteno 10536

Evropská Kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace - „All Different – All Equal“

Ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí vyhlašuje celoevropskou kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace - „All Different – All Equal“. Kampaň navazuje na podobnou kampaň pořádanou před 10 lety v roce 1995 nazvanou Všichni rozdílní - všichni stejní "All Different - All Equal". Kampaň byla schválena na 3. summitu hlav států vlád členských států Rady Evropy ve Varšavě v květnu 2005, dokument CM(2005)80 z 17.5.2005, článek III, odstavec 4. (Podpora spolupráce mládeže), kterého se za Českou republiku zúčastnil prezident ČR.

Cílem Kampaně je motivovat mladé lidi aktivně se účastnit budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném respektu a porozumění. Jejími hlavními aktéry je kromě Rady Evropy zejména Evropské Fórum mládeže, Evropská komise a dále členské státy Rady Evropy.

Hlavní témata Kampaně jsou:

  • Mládež podporuje dialog - respekt pro rozdílnosti nemůže být bez vzájemného dialogu
  • Mládež podporuje aktivní demokracii - udržitelnost rozvoje nemůže existovat bez vzájemné spolupráce na všech úrovních
  • Mládež oslavuje rozdílnost mezi národy - podpora rozmanitosti může existovat pouze s ohledem na kulturní dimenzi

Stěžejní aktivity Kampaně budou probíhat mezi červnem 2006 a zářím 2007 a to jak na národní, tak i regionální a místní úrovni. Předpokládá se, že se do Kampaně zapojí kromě národních autorit také mladí lidé a místní samosprávy a ve velké míře také školy. Kampaň by zejména měla oslovit mladé lidi z komplikovaného znevýhodněného sociálního prostředí a oběti diskriminace.

Ve dnech 3. – 4. 2. 2006 se ve Strasbourgu uskutečnilo první setkání zástupců národních koordinačních výborů pro Evropskou Kampaň mládeže, které se během Kampaně bude pravidelně scházet. Pravidelně budou probíhat rovněž Sympózia ke Kampani.

Pro aktivity probíhající na evropské úrovni budou využita Evropská centra mládeže ve Strasbourgu a Budapešti a rovněž Evropský fond mládeže. Evropský fond mládeže bude na projekty související v Kampaní probíhající v roce 2006 alokovat finanční prostředky ve výši 3 milióny EURO.

Členské státy byly vyzvány k vytvoření národního koordinačního výboru pro Kampaň zodpovědného za přípravu Kampaně na národní úrovni. Národní koordinační výbor (dále jen NKV) bude určovat, jaké aktivity budou organizovat s ohledem na své finanční možnosti. Každý stát by však měl vyčlenit finanční a jiné prostředky na vedení Kampaně.

V České republice byl NKV sestaven v prosinci 2005 a jeho první zasedání se uskutečnilo 23. 1. 2006. V současné době je složen ze zástupců MŠMT, České národní agentury programu Mládež, České rady dětí a mládeže, nevládních neziskových organizací mládeže zabývajících se problematikou lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace, zástupce informačních center mládeže a krajských úřadů. Dále se předpokládá začlenění zástupců médií, magistrátu hlavního města Prahy, Asociace středisek volného času, Rad vlády zabývajících se oblastmi Kampaně a další NNO aktivní v oblasti lidských práv a menšin.

Výbor se usnesl, že za účelem souvislého průběhu Kampaně bude určena Česká rada dětí a mládeže ČRDM, která ponese hlavní organizační zátěž Kampaně. Byly již navrženy i některé konkrétní akce na rok 2006 a 2007 (konference, školení v oblasti lidských práv, soutěže pro mladé, překlad manuálu k lidským právům Compass, analýza oblastí Kampaně atd.). Jedna z akcí na podporu Kampaně je, že MŠMT vyhlásí v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2004 až 2006 mimořádné dotace zaměřené na aktivity NNO, organizované v rámci Evropské Kampaně mládeže.

Tyto dotace budou zaměřeny na projekty podporující ochranu a dodržování lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participaci mladých lidí. Do projektů by měli být zapojeni rovněž mladí lidé s omezenými příležitostmi, menšiny a neorganizovaná mládež. Předpokládaná částka na mimořádné dotace bude činit až 1 500 000,- Kč. Přibližně se stejnou částkou se počítá i na rok 2007. Podmínky pro podávání projektů budou v přiměřené míře shodné s podmínkami pro ostatní dotační projekty. NNO, které obdržely dotaci v letošním roce, nemusí k žádosti přikládat své stanovy a ověřené identifikační číslo, pokud v nich nedošlo ke změně. NNO budou moci své projekty k mimořádnému termínu zasílat na adresu Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10, do 15. dubna 2006.

Materiál schválila gremiální porada skupiny 5 dne 13. 2. 2006 a bude dál projednán v poradě vedení. Podrobné informace k výzvě a podmínkám podávání projektů v rámci mimořádné dotace budou po schválení poradou vedení vyvěšeny na webových stránkách MŠMT: /_DOMEK/default.asp?CAI=2753.

Druhé zasedání NKV se uskutečnilo 16. 2. 2006. Jeho hlavní náplní bylo kromě předání informace z 1. setkání zástupců NKV Kampaně a mimořádných dotacích MŠMT vysvětlení role ČRDM v rámci Kampaně. ČRDM bude zodpovídat za informační a propagační materiály o Kampani, bude koordinovat jednotlivé aktivity na úrovni NNO a vytvoří webové stránky Kampaně. Během jednání byly navrženy další aktivity a předběžný harmonogram Kampaně na rok 2006. NKV rozhodl o svém organizačním složení. Bude se dělit na základní koordinační jednotku složenou ze členů NKV a dále tři pracovní skupiny: organizační, pro komunikaci a média a pracovní skupina pro vzdělávání. Pracovní skupiny povedou zástupci NKV a shromáždí aktivní jedince a organizace v daném tématu a povedou společně konkrétní aktivity.


Materiál jsme převzali z webu MŠMT, kde byl 17. února 2006 publikován v sekci Mládež.


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+