pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Volný čas nám není volný

Autor: redakce | zařazeno: 2. 11. 2004 | přečteno 9077

Ředitel IDM Pavel Janík (první zleva).Mezinárodní seminář „Volný čas dětí a mládeže“
Praha, 11.-12.10.2004
Ve dnech 11. a 12. října 2004 se uskutečnil v Kongresovém centru Praha mezinárodní seminář k problematice volného času dětí a mládeže. Semináře se účastnilo 75 zástupců nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), středisek volného času (dále jen SVČ), zástupců obcí i krajských úřadů a další odborné veřejnosti. Z 19 přihlášených zahraničních účastníků se jednání zúčastnilo 12 (Slovensko, Rakousko, Polsko, Francie a zástupci EAICY).
Kromě jednání v plénu, kde zazněla základní vystoupení týkající se problematiky práce s dětmi a mládeží ve volném čase, přístupu státu k řešení těchto otázek, se uskutečnilo jednání ve 4 diskusních klubech:
A) Trendy ve formách a metodách práce s dětmi a mládeží
B) Působení na neorganizované děti a mládež
C) Podpora práce s dětmi a mládeží ve volném čase ze strany státu, měst a obcí
D) Spolupráce profesionálních subjektů a NNO
Seminář probíhal v pracovní a přátelské atmosféře. Jednacím jazykem byla čeština a angličtina. Pro účastníky z Rakouska bylo zajištěno tlumočení do německého jazyka.
Závěry a doporučení z jednotlivých diskusních klubů jsou shrnuty do celkových doporučení, které byly předneseny na závěr semináře a organizátoři přislíbili jejich zveřejnění na www. stránkách IDM do konce měsíce října, včetně fotodokumentace.
DOPORUČENÍ ZE SEMINÁŘE:
Při přípravě obdobných následujících seminářů přizvávat zástupce z oblasti sportu a tělovýchovy.
Ve vztahu k zahraničním účastníkům a na základě jejich vystoupení bylo doporučeno:
- prohloubit spolupráci se subjekty Slovenské republiky a to na všech úrovních (KÚ - VÚSC, Asociace CVČ - SP DDM v ČR, ZIP CeM - AICM, ČRDM - RMS, IDM - IUVENTA)
- navázat spolupráci mezi SP DDM v ČR a obdobnou asociací vzniklou v Polsku (PSWP – polská asociace zařízení pro volný čas)
- na základě získaných podkladů z výzkumu probíhajícího ve Francii - „Stát a nevládní organizace“, navrhnout MŠMT obdobný výzkum na úrovni České republiky
- Posoudit námět Francie s poskytováním překlenovacích bezúročných půjček ze strany bank na státní dotace NNO
- Rozvíjet další formy mezinárodní spolupráce na základě bilaterálních smluv, ale i přípravou a realizací společných programů a akcí
Pohled na účastníky semináře.Účastníci pozitivně hodnotili snahu státní správy zabývat se problematikou volného času dětí a mládeže i svou vlastní snahu v zapojování co nejširšího počtu dětí a mládeže.
K tomu bylo doporučeno:
- provést analýzu dotační politiky (uvolňování finančních prostředků ve vztahu k NNO a jejich zaměření a účetní využívání) jak ze strany státu, tak jednotlivých krajů
- umožnit střešním organizacím na základě koncepcí práce s mládeží (stát i KÚ) vyjadřovat se k daným krajským prioritám v dotační politice na základě znalosti potřeb NNO
- na úrovni krajů přistoupit k možnosti výběru tzv. uznaných organizací (na období 3 let), aby byla zajištěna větší jistota a stabilita pro systematickou práce
- realizovat kontinuální výzkum ve vztahu k dětem, obdobně jak je realizován ve vztahu k mládeži
- nadále rozvíjet spolupráci mezi státními a nestátními subjekty zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, vytvářet společné projekty s využitím možností zúčastněných
- společné návrhy pro vytváření podmínek pro práci s dětmi a mládeží, prosazovat a obhajovat společně
- i nadále kooperovat na společných akcích, které jsou i pro veřejnost určitým zrcadlem
- nabídky pro děti a mládež ve volném čase
- při zpracovávání „zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží“ zvýraznit složku motivační a oceňovací
- při tvorbě legislativních norem dbát na provázanost, ale ne „sešněrování“, dbát na vytvoření rovných podmínek pro stejné prostředí
- při realizaci činnosti všech subjektů volného času ještě více využívat vlastní iniciativu a zodpovědnost účastníků samých, podporovat participativní metody
Za důležitou podmínku spolupráce považují účastníci dobrou informovanost a provázanost informací, která může vést i k efektivnímu využívání kapacit (finančních, personálních, prostorových, časových).
K tomu bylo doporučeno:
- na stránkách jednotlivých střešních subjektů docílit určité provázanosti systémem odkliků na další partnery, která umožní nejen vlastní prezentaci, ale i vzájemnou technicky jednoduchou informovanost a výměnu zkušeností
- obdobným způsobem řešit informovanost i na místních úrovních
Pracovník s dětmi a mládeží, ať dobrovolný, tak profesionální, je významnou a nezbytnou podmínkou pro rozvíjení výchovy ve volném čase; musí být za svoji práci oceňován, alespoň morálně a měl by mít možnost se dále zdokonalovat a vzdělávat. Jako aktuální se jeví vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu terénních pracovníků.
K tomu bylo doporučeno:
- zveřejňovat osvědčené (odzkoušené) náměty, formy a metody práce formou tzv. metodických listů
- při motivaci činnosti s dětmi a mládeží dbát na poutavost a modernost při zachování tradičních hodnot a ideálů
- činnost mít otevřenou a dostupnou širokému spektru účastníků; nabídku činnosti v otevřených klubech, nízkoprahových zařízeních, nabídku řady různorodých příležitostných aktivit a podporování spontaneity mládeže
- při stanovování finančních příspěvků na činnost volnočasových subjektů zohledňovat otevřenost a širokou nabídku různorodých příležitostných a spontánních aktivit pro různé věkové kategorie
Na semináři nechyběly ani praktické ukázky trávení volného času.DOPORUČENÍ pro IDM:
1. Uskutečnit metodicko-poznávací cestu zástupců oddělení mládeže a sportu krajských úřadů na Slovensko
2. Z Francie získat studii „Stát a nevládní organizace“ a ve spolupráci s ČRDM vypracovat návrh na realizaci národní studie na téma „Stát a nevládní organizace“
3. Na webových stránkách vytvořit část věnovanou spolupráci s KÚ, SVČ, NNO
4. Naplňovat a aktualizovat školský vzdělávací portál (ŠVIP) v oblasti volného času
5. V oblasti výzkumu vytvořit registr výzkumů zaměřený na volný čas dětí a mládeže
6. Ve spolupráci s AICM dokončit koncepci Informačního systému mládeže
7. Ve spolupráci s AICM zpracovat metodický list „Jak založit ICM“
8. Ve spolupráci s MPSV zpracovat náměty pro činnost terénních pracovníků
9. Realizovat seminář ke spolupráci profesionálních subjektů a NNO
10. Zpracovat analýzu vyhlašovaných grantů; jejich provázanost na úrovni republiky a jednotlivých krajů
11. Ve spolupráci se CEI realizovat seminář výchova prostřednictvím sportu (Olomouc)
12. Uzavřít dohody o spolupráci s ČRDM, AICM, SP DDM včetně kalendáře společných akcí
S materiálem budou seznámeni členové Komory mládeže MŠMT. Dále bude tento materiál sloužit jako podklad pro účastníky Národní konference o mládeži, která se uskuteční na jaře 2005.
Další fotografie si můžete prohlédnout v rubrice aktualit na stránkách www.idm-msmt.cz.


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Michal Urban byl devět let ředitelem odboru pro mládež na MŠMT (foto Jiří Majer)
13. 2. 2020, 520x
Zaječí mládě (foto Luboš Houska, Pixabay)
8. 2. 2020, 490x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+